El COPC posa a disposició de tots els col·legiats i col·legiades el Segell Col·legial, en format digital, que permetrà acreditar la condició professional del psicòleg o psicòloga.

El Segell Col·legial és personal i intransferible, i en ell apareix la imatge del COPC juntament amb el nom i el número del col·legiat o col·legiada.


L’objectiu d’aquets identificador oficial, rau en la oportunitat d’evidenciar que, tal com indica la llei, es compleix la condició de Col·legiació per els professionals de la Psicologia en exercici. El segell es podrà aplicar, per tal de fer palesa aquesta condició, en tots aquells documents, informes o correus, del dia a dia professional.

Per obtenir el segell amb el número personal de Col·legiació:

Aquest Segell es podrà demanar de forma particular al COPC mitjançant un correu dirigit a segellcopc@copc.cat. Una vegada creat, s'enviarà un e-mail al sol·licitant, en el qual haurà d'acceptar les condicions d'ús per tal de descarregar-se el segell.