El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau i el degà del COPC, Josep Vilajoana, acompanyats del president de la delegació del COPC a Tarragona, Jaume Descarrega i del degà de la Facultat de Cienciès de l'Educació i Psicologia d'aquella Universitat, Jordi Tous, que és tanmateix vocal de la Junta de Govern del COPC, han procedit a la signatura d'un conveni marc actualitzat, amb la mirada posada en diversos projectes que han d'enfortir les bones relacions entre l'acadèmia i la professió.
 
Aquest acte, estableix la col-laboració en àmbits d'interès comú, amb el compromís de l'intercanvi d'informació, entre ambdues entitats.

L'acte ha precedit la inauguració del curs a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, que ha comptat amb la primera lliçó del professor Josep M. Tous, catedràtic de Psicologia de la Personalitat de la UB, sobre "La informació propioceptiva, fonament de les dimensions de personalitat".