Ahir, 17 de desembre, es va celebrar la Junta Ordinària de col·legiats i col·legiades a la qual van assistir més de 70 persones.

Començant per la Comissió de reforma dels Estatuts, Josep Vilajoana, degà del COPC, va exposar els diferents punts que s’han anat treballant i les propostes de futur com per exemple incloure en el Codi Deontològic les qüestions deontològiques que apareixen als estatuts o remodelar el Consell Social i l’estructura de les Seccions a més de donar més rellevància i possibilitat de prendre decisions als territoris. Pel que fa a la Comissió Deontològica, Vilajoana també va exposar les dificultats casuístiques, a més d’anunciar una jornada que es celebrarà al febrer a Barcelona i que suposarà la reactivació del codi deontològic a nivell estatal.

Ricard Cayuela, vicedegà del COPC, va presentar les propostes de comunicació que s’han fet al llarg del 2012. El nou carnet i segell col•legial, que permeten desmarcar-se de l’intrussisme, i que recullen les acreditacions. També es van mostrar les noves publicacions online, com són l’Infocopc setmanal amb activitats de formació i notícies del dia a dia, el PsiAra, la nova revista online i el PsiNotes dedicat a articles d’interès.

Pel que fa a la formació, Mª Claustre Jané, vicedegana del COPC, va exposar el número de cursos i activitats que s’han fet durant aquest any, que han estat gairebé el doble que l’any passat. També es va parlar de les acreditacions que ofereix el COPC; la més recent, expertesa en psicòleg coach i la més popular, l’acreditació de l’EFPA/COP en psicòleg especialista en psicoteràpia. Es va discutir també la polèmica amb l’acreditació de psicòleg sanitari per part de l’Administració, posant èmfasi en que els col•legis professionals poden acreditar què és el que es necessita per exercir com a psicòleg sanitari.

Anna Carmona, tresorera del COPC va presentar la borsa de treball, la qual s’està millorant amb convenis amb ett’s com Addecco i Randstad i amb entitats com el Servei d’Ocupació Català de la Generalitat.

Un altre punt a destacar és el gran valor en publicitat qué té la presència del COPC als mitjans de comunicació, tenint en compte especialment la premsa de l’acte Sumamente Positiva i el I Congreso Nacional de Inteligencia Emocional.

Durant l’acte també es va fer una relació dels convenis establerts durant aquest any, com per exemple el conveni amb Caixa Pro Infància, el conveni d’acord amb els Mossos d’Esquadra o el haver estat inclosos recentment al Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat.


A la part final de la Junta es van presentar dues seccions noves, la Secció de Psicologia Coaching, amb Juan Carlos Jiménez com a president i la Comissió de la Psicologia de la Seguretat Viària, presidida per Mª Teresa Morali, que van ser ratificades pels col·legiats assistents.

Com a punt final es van donar a conèixer els pressupostos per al 2013, que també es van aprovar.