CLICA AQUÍ PARA LA VERSIÓN DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL

La Secció d’Alternatives de Resolució i Gestió de Conflictes (ARC) del COPC ha apostat per introduir a Catalunya la figura del coordinador de parentalitat per tal d’ajudar a les famílies amb alta conflictivitat en el procés de separació/divorci a reorganitzar la transició. El psicòleg coordinador de parentalitat ha de tenir formació i experiència en mediació, coneixements de dinàmiques familiars post separació complexes i desenvolupament infanto-juvenil, així com en trastorns de personalitat, drogodependències i addiccions, violència familiar, i de conceptes legals i de la legislació vigent.

Aquesta iniciativa de formació promoguda per la secció ARC va arrencar el dia 6 de febrer amb la conferència introductòria realitzada per la vocal de la Secció, Connie Capdevila Brophy, mediadora familiar i formada en coordinació de parentalitat (CP). Aquesta introducció va incloure la descripció de tipologies de parelles després de la separació, amb coparentalitat cooperativa, coparentalitat paral·lela i amb alta conflictivitat. Amb el divorci augmenten emocions com la tristesa, la ràbia i l’angoixa, a més de dificultats de comunicació i conflictes que es potencien durant un procés litigiós.

Es calcula que entre un 8-15% de les parelles que es separen no aconsegueixen minorar la conflictivitat passats dos o tres anys del divorci. Recorren a les demandes i al litigi per resoldre les seves disputes, repercutint en un alt cost econòmic i emocional. És precisament aquest reduït grup el que es beneficia de la coordinació de parentalitat. En la conferència es van revisar les principals directrius de l’Association for Families and Conciliation Courts (2006) i de l’American Psychological Association (2012) dels Estats Units, aspectes relacionats sobre l’ètica i pràctica de la CP, com quins professionals poden exercir la CP, la formació necessària i altres punts d’interès. La intervenció dels especialistes en el procés de coordinació de parentalitat té, habitualment, una durada d’un any o any i mig i es fa seguint les pautes marcades per un contracte previ molt detallat i que es va mostrar en el decurs de la conferència.

En la jornada, desenvolupada els dies 22 i 23 de Febrer, es va comptar amb dos prestigiosos experts internacionals de la mediació i coordinació de parentalitat, els canadencs Aldo Morrone i Dominic D’Abate. Morrone és mediador familiar, coordinador del Consensus Mediation Center de Montreal, mentre D’Abate dirigeix aquesta institució i és un dels iniciadors del projecte pilot de coordinació de parentalitat de la Superior Court de Montreal. Entre els assistents a la jornada s’hi trobaven representants de punts de trobada, del Servei d’Assessorament Tècnic en l’àmbit de Família (SATAF) depenent del Departament de Justícia i membres de la magistratura.

D’Abate va obrir la jornada centrant-se en revisar els orígens i la definició del que és la coordinació de parentalitat. El seu origen es remunta als Estats Units durant la dècada dels 90 de la frustració dels magistrats de no poder ajudar a famílies on el conflicte no es resolia amb un manament judicial, ni havia funcionat prèviament la mediació familiar o altres intervencions que eren efectives en casos de separació o divorci. Aquestes famílies, essent un 10% del total aproximat, arribaven a emprar un altíssim percentatge dels recursos dels jutjats a causa dels seus freqüents litigis. A més, en aquells anys, els estudis sobre les conseqüències del divorci en els nens van concloure que el conflicte interparental era el principal causant dels problemes psicològics que presentaven els fills.

La recerca sobre intervencions dels CP, indiquen que el nombre de compareixences judicials disminueix considerablement, reduint el cost per la justícia i per les famílies. D’aquí que, en els darrers deu anys, el rol i implementació social dels coordinadors de parentalitat hagi crescut de manera gairebé exponencial en tots els estats.

El CP ajuda als progenitors a implementar o modificar el pla de parentalitat. El model de coordinació de parentalitat que van presentar aquests dos especialistes està centrat en els nens i combina l’enfocament orientat a solucions -creat per Steve de Shazer-, la perspectiva sistèmica amb consideracions de caire ecosistèmic i el model integratiu ideat per Debra Carter.

Aldo Morrone va revisar alguns mites de les separacions, com que les separacions han de ser amigables, que la vida dels nens no ha de canviar o que les coses poden millorar amb el temps. A continuació, va parlar extensament sobre els nous tipus de famílies sorgides després de les separacions o divorcis i la necessitat d’incloure als fills i noves parelles en el procés de mediació o de coordinació de parentalitat. Va mostrar vídeos d’intervencions amb nens que reflectien les dinàmiques familiars. I va posar especial èmfasi en la importància d’enfocar en les excepcions del conflicte, és a dir, explorar quan no té lloc la dinàmica conflictiva.

Els participants, tant magistrats com psicòlegs mediadors, van poder contribuir comentant els casos més difícils i es va fer evident que en tots ells la coordinació de parentalitat podia ser de gran ajut. Els experts van fer petits grups amb role plays. Es va destacar la importància de trobar les qualitats positives dels participants malgrat mostressin alta conflictivitat.

Al final del primer dia es va comptar amb la presencia de Josep Vilajoana, degà del COPC, que va agrair la presència dels experts, fent patent la importància d’aquesta nova figura en l’àmbit de la gestió i resolució de conflictes, així com de la necessitat de col·laborar amb altres professionals de l’àmbit jurídic.

El segon dia, el dr. D’Abate es va centrar en descriure amb detall el procés de CP, des del moment en que és designat fins a l’acabament al cap de dotze o divuit mesos aproximadament. Va descriure la tasca del CP així com les eines més efectives per treballar amb aquestes famílies en cada una de les quatre fases del procés de coordinació de la parentalitat: inicial, d’implementació, de manteniment i final, il·lustrant un cas concret.