Us presentem el Màster Pràctic de Psicoteràpia, amb Pràctiques Supervisades, promogut per Institut Mensalus.

Aquest Màster, que ha estat acreditat pel Consejo General de Psicología, va dirigit a llicenciats / graduats en Psicologia que es vulguin dedicar a la pràctica clínica. El seu objectiu és formar professionals de la psicoteràpia a través de la pràctica i del contacte REAL amb pacients, amb la finalitat d’adquirir l’experiència i els coneixements necessaris pel desenvolupament de la capacitat professional.

El Màster és totalment pràctic. En una primera fase es visionen casos reals en directe i en temps real. Més tard, els alumnes actuen com a equip reflexiu (també de teràpies en directe i en  temps real). A continuació actuen com a co-terapeutes i, finalment, realitzen teràpies supervisades.

Respecte als continguts teòric-pràctics, el Programa s’estructura en sis mòduls on es desglossa, en primer lloc, tot el procés terapèutic i a continuació s’expliquen (i s’apliquen) diferents tècniques terapèutiques en funció de la casuística dels pacients i dels diferents estils professionals. Totes les classes es realitzen, o bé visionant teràpies reals en directe i en temps real, o bé a través d’exercicis pràctics.

El treball clínic s’emmarca en la integració teòrica.

L’últim mòdul és d’autoconeixement,per tal de conèixer i potenciar el perfil professional de cadascú.

El Màster té una durada de dos anys, 400 hores lectives reals i equival a 90 ETCS.

Properament es realitzarà una presentació d’aquest Màster al COPC. També podeu ampliar la informació trucant al telèfon de Institut Mensalus 932 371 916 o visitant el web.