El passat 27 de maig, es va celebrar la primera Junta General Ordinària d'aquest 2013 en la qual es van repassar els punts proposats en l'anterior junta de desembre de 2012 i es van presentar les línies estratègiques d'aquest any, que impliquen tota la organització: Junta de Govern, Seccions Professionals i equip de gestió.

Un dels punts que ja es va comentar en l'anterior Junta General és la reforma dels estatuts que està condicionada per la llei òmnibus i per l'aprovació o no de la Ley de Servicios Profesionales, la qual, en el redactat que és públic en l'actualitat, no dóna un reconeixement adient a la tasca dels col-legis professionals. Quan s'hagin de modificar definitivament els estatuts, es convocarà una Junta General Extraordinària.També es va parlar dels territoris i la seva autonomia, sempre amb coherència amb el discurs general del COPC.

Després d'aquesta introducció sobre els estatuts donada pel degà del COPC, Josep Vilajoana, es va passar a comentar diversos aspectes de la formació per part d'Adolfo Jarne, vicesecretari de Junta, qui va avançar dades d'activitats realitzades durant aquests primers mesos de 2013. Es va parlar també de les formacions externes que de vegades faciliten l'intrusisme i de com les acreditacions ajuden a prevenir aquestes actuacions. Actualment el COPC està tramitant les acreditacions dels psicòlegs educatius i ja s'han tramitat acreditacions com la de neuropsicologia, psicologia coaching, psicologia forense i les acreditacions de la EFPA.

Respecte a la psicologia clínica i sanitària en general, Vilajoana va aconsellar encaridament registrar les consultes professionals de psicologia i els centres de salut a través del Servei d'Autorització i Registre d'Entitats, Centres i Serveis Sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El termini per registrar aquestes consultes finalitza a l'octubre de 2014 i encara està per decidir la posada en marxa del màster en psicologia sanitària proposat pel Ministeri d'Educació.

Ricard Cayuela, vicedegà del COPC va fer esment del segell col-legial, que ha tingut 287 peticions en aquests primers mesos de 2013. També va comentar la part de premsa, destacant les nombroses aparicions a La Vanguàrdia i el ressò de la psicologia coaching als mitjans, a més de destacar el paper dinamitzador de les xarxes socials. Maite Sánchez Mora, secretària de Junta, i Anna Carmona, tresorera del COPC van parlar de l'empleabilitat i la borsa de treball, destacant la importància de lluitar per preservar el paper dels psicòlegs a la sanitat pública.

Pel que fa a les relacions institucionals, M. Claustre Jané, vicedegana del COPC, va fer esment dels convenis establerts aquest any amb la Fundació Pere Tarrés i FEDAIA i els que s'establiran properament amb els Mossos d'Esquadra i les Universitats. També va destacar els acords establerts amb l'administració com és la participació en el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions i en l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

En l'acte es va presentar a la nova gerent, Begoña Navarrete, que haurà d'executar el pont comunicatiu entre la Junta de Govern i l'equip de gestió del COPC en tots els territoris.

Per últim, es va fer esment del pla estratègic del 2013, posant èmfasi en la transparència, el foment dels serveis col-legials i l'increment de les relacions institucionals a nivell tant nacional com internacional.

En aquesta última part de l'acte es va ratificar la proposta d'unificar el termini del mandat de la Comissió Deontològica amb el termini del mandat de la Junta de Govern. També es van aprovar els estats comptables i, per últim es va aprovar la posada en marxa de la nova Secció de Neuropsicologia amb 50 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.