Els passats 27, 28 i 29 de novembre es van celebrar a Barcelona, les II Jornadas Nacionales de Psicología y Envejecimiento, sota el títol Envejecimiento digno: Actualidad y perspectivas de futuro en la intervención psicológica.
La presentació de les jornades va comptar amb Francisco Santolaya, President del Consejo General de la Psicología de España, Maite Sánchez-Mora, Secretària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, M. José Catalán, Degana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, M. Assumpció Roset, Comissionada de l’alcaldia de la Gent Gran de Barcelona i Carmela Fortuny, Directora General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Tots ells van insistir en el tracte saludable a les persones grans i la necessitat d’aplicar les conclusions i idees sorgides al final de les jornades.

La conferència de Marc Antoni Broggi, cirurgià ja retirat, i especialista en bioètica, va vessar sobre la diferència entre el tractament i el tracte, posant èmfasi en la bona relació que els professionals sanitaris han de tenir amb els seus pacients. A la següent taula rodona, sobre envelliment i relació entre les generacions es va parlar de generativitat, és a dir, de la preocupació de generacions més grans pel futur de generacions més joves i també de participació social. Han sorgit moviments com els Iaioflautes que fan que certa població de gent gran es senti útil. També es va parlar de les relacions familiars entre néts i avis i la importància de no només abordar les necessitats dels grans, sinó també les necessitats afectives i psicològiques dels seus familiars.

A la segona jornada es va parlar del model d’atenció centrada en la persona (ACP), com una nova cultura de cura de la gent gran a les residències. La formació és fonamental per realitzar una bona intervenció, i saber escoltar les demandes de les persones grans, donant-los autonomia per decidir. En la primera taula del dia també es va parlar sobre el DCM, sigles de Dementia Care Mapping, que es traduiria per Mapa de Cura de la Demència, un model adoptat per primera vegada a Espanya per l’Associació Alzheimer Catalunya.

Rocío Fernández Ballesteros, Catedràtica Emèrita de la Universidad Complutense de Madrid, va donar una conferència sobre les amenaces a un envelliment digne, entre les quals es troben els estereotips, tant els imposats per la societat com els auto-imposats per la gent gran. Altres amenaces són la discriminació per edat o els prejudicis. S’ha de lluitar contra tot això trencant barreres, tractant a les persones grans com a subjectes i no com a objectes.
 
A la taula sobre el suïcidi en les persones grans es va parlar de la importància de la prevenció i el tractament psicològic que s’ha de portar a terme amb persones amb conductes suïcides, així com el tractament a seguir amb els familiars d’aquestes persones.
També va haver-hi una taula dedicada al maltractament, tant psicològic com físic que sofreixen moltes vegades les persones grans i queda invisibilitzat per la societat. Jordi Muñoz, advocat, va fer èmfasi en la necessitat de reformar el codi penal, el qual actualment és bastant permissiu en quant a actes delictius, abandonament i maltracte a les persones grans.

Per finalitzar, a la última taula, dedicada a la sexualitat, es va tractar aquest tema, que socialment es veu com un tabú o quelcom no propi de la gent gran. Es va fer èmfasi en que la sexualitat hi està present durant tota la vida i s’ha de respectar la intimitat de la gent gran.

A la cloenda van intervenir diverses persones membres del Grup de Treball de Gerontologia del COPC, juntament amb Maite Sánchez-Mora, Secretària del COPC, donant les gràcies a tots els professionals i els assistents que van fer possible la realització de les jornades. Durant la cloenda també es van premiar els pòsters "Estimulación cognitiva y basal facilitada por animales en usuarios que padecen trastornos neurodegenerativos” de Gema Hernández i “Envejecimiento Digno: Actualidad y Perspectivas de futuro en la Intervención Psicológica” de Salvador Arola.