El passat 16 de setembre es va dur a terme la 12a Trobada de Psicologia Coaching en la sala d’actes del COPC, en Barcelona, amb seguiment online, des de les Delegacions Territorials de Girona i Tarragona.

Com ja és habitual, es va iniciar amb els reeixits Grups de Supervisió i Pràctica Professional Compartida (GSPPC), i va continuar amb la conferència sobre “Psicologia Coaching en grups i el seu impacte en el negoci”, a càrrec de César Fernández. Format amb Julio Olalla, John Grinder, Adrian Gilpin i Rodrigo Pacheco, entre d’altres, és psicòleg expert en PNL i coaching d’equips directius, amb projectes vinculats a indicadors i resultats de negoci, amb millores tangibles en el ROI (Return On Investment). Va ser Past President d’ICF (International Coach Federation), és director associat de Norman Broadbent, practica Aikido i en les seves intervencions fa servir arts marcials.

César va començar parlant sobre els tres dominis de l’observador (llenguatge, emoció i corporalitat), per passar a compartir les diferències entre coaching d’equip i coaching grupal (tant pel que fa a l’objectiu, com als destinataris, al contingut, als indicadors i al format), els factors d’èxit i la seqüència tipus, amb els corresponents plans d’acció i la imprescindible confidencialitat.

A continuació, va abordar la lògica del Quadre de Comandament Integral, amb les relacions causals entre Economia/Finances, Clients, Processos interns, i Desenvolupament i aprenentatge, i els seus respectius indicadors (EBITDA, quota de mercat, satisfacció del client, qualitat, productivitat, cost, desenvolupament de competències, etc.). Va descriure el cicle de les accions de relació (demanar, oferir, escoltar, acordar i reconèixer), així com el de la coordinació d’accions.

També va presentar un exemple, amb els resultats obtinguts, beneficis qualitatius i quantitatius, i claus de l’èxit: exigència amb un mateix i la resta de l’equip; mètode rigorós; diàleg per a conèixer i compartir el projecte; col·laboració de tots els components; i visió global i il·lusió compartida.

I ja per finalitzar, va parlar de les palanques clau del coaching grupal, fent també una repassada dels recursos i tècniques a utilitzar, en el vessant cognitiu, emocional i corporal. En va exemplificar alguna, comptant amb la col·laboració d’una persona del públic assistent.

La xerrada, que va discórrer de forma amena i amb un to distès, es va tancar amb un interessant debat.


Carmen Santos
Vicepresidenta de la Secció de Psicologia Coaching