L’Escola Galega d’Administració Publica de Santiago de Compostela va acollir del 23 al 25 d’octubre el VIII Congres Internacional de Psicologia Jurídica i Forense que la Societat Espanyola de Psicologia Jurídica i Forense ve organitzant des de fa justament deu anys.

El congrés, va concloure amb un gran èxit de participació (al voltant de 450 professionals). Els participants van fer nombroses contribucions, presentant-se un total de 142 comunicacions i 20 presentacions en simpòsiums temàtics. Tanmateix, els 33 experts convidats per l'organització van desenvolupar les seves ponències, sessions aplicades i conferències, aportant els seus coneixements especialitzats i pràctiques.

La Comissió Deontològica del COPC va participar activament en el congrés, tant en l'àmbit organitzatiu, a on la Presidenta de la Comissió, Mila Arch, formava part del Comitè Assessor Ètic-legal de forma conjunta amb Javier Urra, President de la Comissió Deontològica de Madrid. Tanmateix, des de la tasca investigadora i divulgativa de la Comissió Deontològica del COPC, es va aportar una Comunicació Oral titulada: “Estudi de les Consultes deontològiques sobre actuacions en l’àmbit forense”, que va ser presentada per la Conxita Cartil, membre de la Comissió, en la Sala d’Actes de la seu del Congrés i que va ser seguida amb gran interès pels assistents.

L’estudi presentat per la Comissió es va centrar en l’anàlisi de 275 consultes rebudes pel Servei d’atenció urgent entre els anys 2011 i 2013, respecte al que es van recollir dades referents als motius de consulta i la seva procedència així com les pertinents dades demogràfiques. Les conclusions posen de manifest que:
  • Des de la seva instauració l’ús del servei de consultes ha seguit una progressió creixent.
  • Entre les qüestions més consultades es troben:
  1.     Dubtes referents al consentiment informat
  2.     Dubtes pel que fa a duplicitat / confusió de rol
  3.     Dificultats associades a la redacció dels informes.
  • Les consultes procedeixen majoritàriament de col·legiats que en algun moment de la seva trajectòria professional han rebut alguna queixa.
  • En l'any que es va formular la consulta o en el posterior, els col·legiats consultants no han estat objecte de cap queixa.
  • Els resultats evidencien la necessitat que els Col·legis Professionals potenciïn accions formatives i divulgatives que facilitin la prevenció.
  • Els serveis de consultes que puguin posar en marxa les Comissions Deontològiques semblen resultar una eina de gran utilitat per als col·legiats i poden contribuir a la prevenció de sancions.
El COPC va ser també representat en el congrés amb l'assistència de l'Anna Carmona, tresorera de la Junta de Govern i la participació activa de la Secció de Psicologia Jurídica i del Grup de Treball d’actualitzacions en psicologia jurídica de Tarragona i el Grup de Treball d’intercanvi i investigació en psicologia jurídica i forense, també de Tarragona, que van presentar comunicacions referents a les investigacions que respectivament havien desenvolupat.