La Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores (XSFC) ha celebrat el 21 de gener la jornada "I vostè, com està? El suport als cuidadors familiars" centrada en el treball multidisciplinar sobre el suport als cuidadors familiars.

La XSFC es troba dins del marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva, del qual el Col·legi Oficial de la Psicologia de Catalunya també és membre, a més de formar part, com altres col·legis professionals, de la mateixa XSFC.

Durant la jornada hem pogut escoltar els testimonis de persones cuidadores de persones amb trastorns mentals així com de persones grans, i també l'experiència de professionals de diferents àmbits com són el món de l'oncologia, la gent gran, o la salut mental. Psicòlegs, infermeres, treballadors socials i cuidadors han posat en comú els seus particulars punts de vista de la problemàtica dels cuidadors.

Paola Jubert, de la Fundació Jubert Figueras i de la XSFC, ha estat l'encarregada de conduir d'acte, que ha comptat amb Cristina Iniesta, Delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona per donar la benvinguda a la jornada.

Maribel Pasarín, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha donat algunes dades sobre la cura de familiars malalts i/o dependents, on ha destacat que la majoria dels cuidadors són dones i que les classes socials menys privilegiades acostumen a patir més malalties.

La jornada s'ha articulat entorn de tres taules, cadascuna per parlar de cada etapa del procés. La primera taula s'ha centrat en el temps d'incertesa previ al diagnòstic i al diagnòstic en si mateix. En aquesta taula s'ha destacat els sentiments d'incertesa que es viuen abans de saber què és el que passa amb el teu familiar, la por i la culpabilitat un cop se sap el diagnòstic. També s'ha destacat la importància d'un bon acompanyament al cuidador per part dels professionals.

En la segona taula s'ha parlat del cuidador actiu, quan ja es té assumit el rol. En aquesta taula s'ha posat èmfasi en els canvis que suposa el rol de cuidador en la vida d'una persona, tant en l'àmbit laboral com social. També s'ha parlat de la importància de la gestió de les emocions i la prevenció per part dels professionals per poder ajudar millor a una persona cuidadora.

Per últim en la tercera taula, s'ha parlat del dol que pateix un cuidador quan la persona cuidada ja no hi és. El cuidador ha d'aprendre a canviar la seva realitat, a dedicar-se temps a si mateix, a cuidar-se.

Durant tota la jornada s'ha repetit la importància de preguntar sempre com està la persona cuidadora i quines són les seves necessitats, i també la importància que el mateix cuidador es cuidi per poder cuidar als altres. S'han recollit tots els suggeriments fets pels assistents, per tal de treballar en la millora dels serveis a aquests cuidadors i a les persones que cuiden.

La cloenda ha estat a càrrec d'Assumpció Roset, Comissionada de Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, que ha reforçat les idees plantejades.

Si voleu saber més, podeu veure els tuits que s'han comentat durant tota la jornada amb el hashtag #JormadaXSFC