La psicoanàlisi de parella i de família està prenent una gran rellevància en els nostres dies gràcies a la implicació de grans professionals que, amb la seva tasca, estan despertant l'interès dels psicòlegs i psicoanalistes. El llibre fa un repàs històric del desenvolupament de la teràpia familiar i revela la influència, aportacions i evolució dels recursos psicoanalítics que s'han anat implementant amb el pas del temps, a França, Itàlia, Argentina i Espanya. Les reflexions teòriques recollides en aquestes pàgines s'analitzen qüestions com el funcionament interpersonal, patologies, vincles, somnis, mites, traumes, la violència en la parella i en la família, i vénen avalades per casos clínics i experiències contrastades, que faciliten la comprensió de certes situacions actuals, com ara la dificultat de la presa de decisions, les noves formes de parentalitat o el paper que exerceixen els sentiments i els afectes.