El Servei Català de Trànsit, tal com marca el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, segueix una política d’anàlisi i actuació particular sobre grups concrets per tal d’arribar a l’horitzó 2020 amb una reducció de la sinistralitat del 50% l’any 2020 respecte del 2010 i a l’horitzó 2050 amb la visió zero que ens marca la Unió Europea.En aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit es tenen en compte tots els aspectes que, també en qüestions de gènere, caldrà valorar a partir dels eixos que s’estableixen tant al Pla Estratègic com al Pla de Seguretat Viària 2014-2016.
El cens de conductors de Catalunya ha registrat un creixement important del paper de la dona en la mobilitat, amb un increment del 37% en els últims deu anys. Davant d’un percentatge molt similar d’expedició de permisos de conduir entre homes i dones, les xifres queden ben diferenciades quan analitzem els accidents de forma concreta, comprovant que hi ha un increment d’accidents quan els conductors són homes.

Els estudis d’exposició al risc del Servei Català de Trànsit indiquen un risc de mort/ferit greu del 4,22 en el cas dels homes i del 2,96 en el cas de les dones.

Si analitzem les dades del passat any, veiem que de les 140 víctimes mortals que hi va haver en zona interurbana, 108 eren homes i 32 dones, de les quals conduïen el vehicle en el moment de l’accident 89 i 15 respectivament.

El passat 28 d’abril es va celebrar el I Congrés Internacional sobre dones i seguretat viària a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, amb l’objectiu de conèixer el perquè d’aquesta casuística i per tal de seguir incidint en l’anàlisi de col·lectius específics amb la finalitat d’acomplir l’objectiu marcat per la Unió Europea, arribant a la reducció del 50% de les víctimes mortals el 2020 respecte al 2010.

Es va parlar de temes com la percepció del risc, la integració del gènere en les darreres campanyes de comunicació, l'exteriorització de la ira, la diferència de comportaments i hàbits en relació a mobilitat, la conducció fonamentada en valors, així com les possibles noves línies d’actuació.

Hi van participar diversos experts del país i de l’estranger que varen aportar explicacions sobre diferents aspectes que influeixen a l’hora d’analitzar la seguretat viària des d’una perspectiva del gènere.

En representació del COPC hi van assistir el vicedegà primer, Ricard Cayuela i la Presidenta de la Secció de Psicologia del Trànsit i la Seguretat, Teresa Morali, qui va ser una de les persones a qui se li va atorgar el premi a la Seguretat Viària 2015 com a reconeixement a la seva trajectòria professional i implicació en el món de la Seguretat viària.