Aquest 24 d’abril de 2017, a Barcelona, s'ha celebrat la Junta General Extraordinària i Ordinària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Seguint l’ordre del dia establert, s’ha aprovat l’acta de la Junta General Extraordinària anterior, celebrada el 19 de desembre de 2016, el reglament electoral, s’ha ratificat el nomenament del Defensor del Col·legiat i també s’ha aprovat l’acord sobre col·legiació de persones estrangeres.

El reglament electoral vol ser un document que regeixi les diferents eleccions futures a Junta de Govern i que eviti que cada vegada que s’iniciï un procés electoral, s’hagi de crear un document específic i caduc en el moment de finalització.

El defensor del col·legiat és una figura nova, elaborada i innovadora. La persona escollida ha estat el col·legiat Joaquín Morata, l’únic candidat que s’hi ha presentat i que reuneix tots els requisits que es demanaven. Joaquín Morata, nascut a Teruel i resident a Girona, és llicenciat en psicologia per la UNED i la Universitat de València. Centrat en la docència a la UNED, treballa

també tant en la seva consulta privada com en l’àmbit de la psicologia jurídica. Morata que es defineix “com un corcó” va dirigir unes breus paraules als assistents i va afirma que ell sempre defensa i defensarà que “el col·legi treballa per als col·legiats”.Pel que fa a l’acord sobre col·legiació de persones estrangeres, s’ha apuntat que el fet que el grau de Psicologia no estigui regulat fa que no es puguin fer les homologacions de les titulacions estrangeres, per tant, les persones que tenen un títol d’aquestes característiques, no poden col·legiar-se ni exercir. Per tal de minimitzar aquest problema s’aprova l’acord i així es poden col·legiar les persones estrangeres.

En el torn de la celebració de la Junta General Ordinària també s’ha aprovat l’acta de la Junta anterior del 19 de desembre de 2016, s’ha presentat l’informe de la Junta de Govern de gener a abril del 2017 i s’han aprovat la memòria d’activitats i els estats comptables corresponents a l’any 2016.

En el resum de l’activitat que la Junta de Govern ha estat duent a terme al llarg d’aquests mesos, s’ha destacat la vinculació del COPC a diferents iniciatives per tal de minimitzar els efectes de la crisi dels refugiats, des d’àmbits diferents com la Psicoxarxa Solidària, jornades formatives o  entrevistes a mentors de persones refugiades en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. Tres representants de l’equip de gestió del Col·legi han comentat també la tasca que s’està duent a terme per tal de potenciar els serveis i la qualitat en l’atenció del COPC. D’una banda, Teresa Semper, directora de Recursos Interns, ha apuntat la situació actual de l’Eina Global, el sistema informàtic de gestió col·legial que el COPC està implementant des de principis d’any. De l’altra, Eva Benedicto, responsable de Comunicació Institucional, ha comentat que s’està treballant en el pla de comunicació de l’entitat en tres nivells diferents: intern, extern i quin efecte té en la societat. I per finalitzar, Elisenda Farràs, directora de Serveis al Col·legiat, va explicar els avantatges i beneficis de la nova eina i els projectes més destacats en els quals s’està treballant: borsa de treball, directori, acreditacions, relació amb les universitats, escola pràctica, entre d’altres.

Pel que fa a l’aprovació dels estats comptables, Anna Carmona, tresorera del COPC, ha manifestat que tornem a estar davant d’un exercici positiu, és a dir, s’ha canviat la tendència. S’observa una estabilitat en el nombre de quotes col·legials i, per tant, l’esforç rau en el control i la contenció de la despesa i en l’augment d’ingressos a partir de fonts externes, no vinculades a les quotes. L’auditoria econòmica ha demostrat, un cop més, que tots els comptes mostren una imatge fidel a la situació financera del COPC.

En el torn obert es han resolt alguns dubtes sobre les qüestions aprovades i alguns col·legiats han plantejat un cert neguit sobre unes declaracions del degà a la premsa respecte de la situació actual a la sanitat, especialment pública, en el conjunt de l'estat. El mateix degà ha reiterat el suport que la organització ha donat, dona i donarà al conjunt de la professió. Ha insistit en la necessitat d’unitat, que no vol dir uniformitat, i diàleg, ja que la legislació és complexa. L'equip de govern informarà, com sempre, de les gestions que es realitzin en relació a l'actualitat de la Psicologia General Sanitària i de l'especialitat de Psicologia Clínica.