Escenocoaching, què és?

 

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, juntament amb la Fundació Vidal i Barraquer, impulsem una formació innovadora relacionada amb la psicologia coaching. Per al proper any, hem previst dur a terme una formació específica sobre escenocoaching (consultar el programa). Però què és exactament l’escenocoaching? Quins són els seus objectius? Parlem amb el grup promotor d’aquesta  iniciativa per conèixer més profundament aquesta nova tendència en l’àmbit de la psicologia.1.   Què és l’escenocoaching?

L’escenocoaching es una tècnica que té el seu origen i es deriva de l’escenoteràpia. Es basa en la dramatització escenificada –improvisació escènica- de temes no biogràfics, especialment adaptada al coaching grupal.

 

2.   Quines diferències hi ha entre l’escenocoaching i el coaching?

 

En el nivell més ampli, el coaching acompanya l’individu, els grups i les organitzacions en els seus processos de canvi, aprenentatge i transformació, guiant per obtenir objectius i desenvolupant potencialitats, tant a nivell personal com professional.

L’escenocoaching és una eina que s’aplica –indistintament i sempre en funció dels objectius implicats- en qualsevol de les diferents fases integrades en un procés de coaching de grup. Permet el coneixement dels vincles i les relacions establerts dins del grup/equip. Afavoreix la fluïdesa i la comunicació d’aquestes relacions i, per tant, desenvolupa i enforteix aquells aspectes que permeten al grup/equip enfrontar-se a canvis i assumir l’obtenció de nous objectius.

 

3.     Quan es va crear l’escenocoaching? Per qui?

L’escenocoaching té el seu origen en l’escenoteràpia, desenvolupada l’any 1972 per una Unitat Especialitzada de la Fundació Vidal i Barraquer. Paral·lelament, van desenvolupar programes formatius i van incorporar les experiències aportades pels professionals a fi i efecte d’afavorir l’extensió del públic objectiu i de les àrees d’aplicació. El seu èxit al llarg dels anys ha encoratjat a desenvolupar una nova adaptació perquè s’apliqui dins del sector de les organitzacions i institucions. A aquesta nova adaptació se li ha donat el nom d’escenocoaching.

Jordi Font, Jordi Surís i, més endavant, Victor Cabré –entre molts altres, van marcar el camí amb l’escenoteràpia i l’escenocoaching ha tingut com a adaptadora Isabel Lasheras amb la col·laboració de Mercè Moreno, membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

 

4.   Quin fonament i cos teòric té? Quin són els seus principals autors?

Els fonaments teòrics de l’escenocoaching –al igual que l’escenoteràpia- tenen com a base els coneixements generals establerts per la psicoanàlisi, en tot allò que comporta la formació i l’evolució de la personalitat respecte al seu entorn. A través del marc teòric analític es potencia la realitat interna i externa del subjecte i del grup i és en aquest espai on té lloc l’activitat simbòlica de l’individu.

Inclou com a elements bàsics:

·        La situació de grup.

·        La utilització de recursos escènics.

 

5.   Quins són els objectius de l’escenocoaching?

L’escenocoaching permet la manifestació de continguts mentals i emocionals que d’altra manera no serien expressats verbalment en l’entorn. Rebaixa el nivell d’ansietat ja que tracta temes no biogràfics i, per tant, permet implementar:

·        La qualitat de les relacions grupals.

·        Reflexionar sobre les accions portades a terme.

·        Elaborar dubtes i incidir en les comunicacions inapropiades.

·        Reforçar habilitats no explorades.

·        Provocar interès pels canvis significatius.

·    La visió dinàmica de les sessions juntament amb els aprenentatges incorporats, permeten l’assimilació de noves fites i obtenir els objectius previstos.

 

6.   On es pot cursar formació en escenocoaching?

Es farà un primer curs pilot al COPC que està previst que s’iniciï el proper mes de gener. El programa integra els coneixements genèrics i psicològics inherents a la composició i evolució dels grups/equips i al desenvolupament i l’aplicació especifica de la tècnica de l’escenocoaching. Està previst que sigui impartit conjuntament per docents de la Fundació Vidal i Barraquer -Victor Cabré i Eva de Quadras- i del COPC -Mercè Moreno i Isabel Lasheras-. Tenim la convicció que captarà l’atenció dels professionals de la psicologia que es dediquen al coaching i estem segurs que serà l’inici d’un camí molt més llarg i enriquidor.