ARTESCENA SOCIAL Les Cadires

Les arts escèniques i la psicologia sumen esforços per eliminar la violència de gènere

 

Resum del projecte


ARTESCENA SOCIAL, associació sense ànim de lucre, té com a objectiu la dinamització comunitària i la promoció de les arts escèniques, per fomentar la cohesió social i promoure les relacions d’intercanvi generacional. Parteix per a les seves intervencions dels fonaments del teatre i de l’educació social. Desenvolupa els seus projectes amb col·lectius en risc d’exclusió social, presons, instituts de secundària, col·lectius de nouvinguts, gent gran, joventut i dones. Porta a terme activitats i projectes culturals des del 2003, està conduïda per Olga Vinyals  Martori, especialista en teatre social i comunitari i educadora social i Noemí Rodríguez Cuadras, especialista en dinàmiques de grup i educadora social. Des del 2015 compta amb l’assessorament i col·laboració de la psicòloga Mercè Clos Muntsant, que ha participat en els darrers projectes de l’associació.

El Projecte Les Cadires neix de la necessitat detectada en el grup assistent als tallers de teatre social que Artescena Social condueix en el Casal de la Gent Gran de Cardedeu de compartir un espai de reflexió sobre temes de violència de gènere, de poder ampliar els seus coneixements i la seva capacitat de resposta.

Per part dels professionals implicats en el projecte es va realitzar una primera fase de recollida d’informació a partir d’articles, llibres especialitzats, entrevistes a professionals amb experiència en violència de gènere en diversos àmbits tant a nivell de prevenció com d’intervenció directa amb les víctimes i agressors, així com recollida de les notícies més recents.

Amb el grup de 15 dones d’edats compreses entre 30 i 88 anys que participen en els tallers dirigits per Artescena Social es va realitzar:

Sessió introductòria en la que es va presentar el projecte, les seves fases, objectius i dinàmica a seguir.

Tallers d’improvisació amb el grup de dones dirigits per l’associació.

Lectura i reflexió de diversos textos que van ser seleccionats amb la idea que poguessin reflectir les diferents problemàtiques que genera la violència de gènere tenint en compte les persones que protagonitzen aquestes situacions, les repercussions en el seu entorn més proper, les reaccions socials davant d’aquests fets i la resposta rebuda per part dels professionals i/o organismes competents en la matèria:

Escrits per les pròpies dones a partir de les improvisacions i professionals implicats en el projecte.

  La traducció del text de La violació de Franca Rame a càrrec de Marta Garcia-Puig.

 Textos aportats per Pasta de Full, associació que realitza tallers d’escriptura.

 Adaptació d’un fragment de la introducció escrita per Beatriz Atenciano a les pàgines 33-34 del llibre “Detrás de la pared. Una mirada multidisciplinar acerca de los ninos, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género” Sofia Czalbowski (Coord.) (et al.). “Desclée de Brouwer”. Col·lecció Serendipity (“Desclée de Brouwer”). Maior. Bilbao (2015).

 

Tallers de lectura i treball de dramatització dels textos.

Acció teatral el dia 30 de novembre a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu en la qual es va realitzar la lectura dramatitzada dels textos treballats. Aquest acte es va adreçar a la població general i es va realitzar de forma gratuïta en motiu de la celebració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència De Gènere.

 

En la representació hi va participar també Dana Sikorska, actriu de l’associació CETEC de Milà que treballa i té com objectiu la reinserció de col·lectius en risc d’exclusió social (presos, immigrants, refugiats..) a través de les arts escèniques. El projecte Les Cadires parteix d’una idea original de la directora del CETEC Donatella Massimila del word in progress Le sedie. Donatella Massimilla i el seu grup col·labora en diversos projectes amb Artescena Social.

La Biblioteca va participar amb la cessió de l’espai i una exposició de llibres relacionats amb el tema que el públic podia fullejar a l’entrada de l’espai on es va fer l’acció teatral.

Al següent enllaç es pot veure el reportatge que va emetre Ràdio Televisió Cardedeu sobre aquesta acció teatral: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oORfRac-UdQEn els tallers posteriors es va realitzar un qüestionari per a la recollida de les valoracions de l’activitat teatral per part de les persones participants en els tallers d’Artescena Social.

 

D’altra banda, es van aplicar diferents tècniques derivades de les Arts Escèniques i del camp de la Psicologia per tal de treballar els aspectes que es van valorar com a més importants d’acord amb la problemàtica tractada:

Importància de l’autoestima i l’apoderament de la persona.

La gestió emocional i expressió de la ira.

Les habilitats socials i la capacitat de comunicació empàtica i assertiva.

 

D’acord amb els temes exposats i les necessitats detectades en el grup es va proporcionar material complementari a les activitats realitzades en els tallers:

Dossier amb el resum dels conceptes treballats i recursos de l’entorn per a l’abordatge de la violència de gènere amb enllaços i telèfons destacant els serveis que ofereix el COPC a la ciutadania especificats en la seva web, els esmentats en el Document marc. Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut de Catalunya i els serveis locals (Cardedeu).

Bibliografia adreçada tant a adults com a infants ja que la major part de les persones participants tenen fills i/o néts/es.

Pel que fa a l’acció teatral, inicialment es va plantejar amb la idea que fos un projecte itinerant i que es pogués fer arribar, amb una posada en escena senzilla, a molts llocs i espais.

De moment ha estat possible realitzar-lo a Cardedeu i al novembre de 2019 s’espera poder-lo portar a terme a Llinars del Vallès.

Cal destacar que Artescena promou i potencia la participació de diferents persones i entitats de Cardedeu en tots els seus projectes. El seu objectiu és sempre la dinamització comunitària.

En aquest cas, agraïm la col·laboració de l’associació d’escriptores Pasta de Full, del Consorci per la Normalització Lingüística de Cardedeu i el de la Biblioteca Marc de Vilalba, Ràdio Televisió Cardedeu i el suport del COPC.

 

www.artescenasocial.com

www.merceclosmuntsant.wordpress.com