El passat 24 de maig va tenir lloc la Segona Jornada Anual de la Psicoxarxa Solidària del COPC, el projecte solidari del nostre Col·legi que aglutina totes les iniciatives solidàries dels col·legiats/ades que, de manera individual o des de les seves entitats, ofereixen atenció psicològica a persones sense recursos.

Així ho va remarcar, en la seva intervenció a la taula de benvinguda, el degà, Josep Vilajoana. En aquest mateix sentit, Dolors Liria (coordinadora de la Psicoxraxa Solidària), va afirmar que el projecte sempre gira al voltant d’aquests dos discursos: la solidaritat inherent a la nostra professió i la importància de conscienciar les entitats socials per tal que incloguin la figura del psicòleg/òloga en els seus projectes des d’un inici, com a part imprescindible dels projectes que tenen l’objectiu de millorar algun aspecte la vida de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Des del comitè de la Psicoxarxa Solidària i de l’Equip d’Admissions i Derivacions treballem per millorar i enfortir aquest projecte, a la vegada que continuem posant de manifest la necessitat que hi hagi més presència de psicòlegs i psicòlogues a l’atenció primària, per tal que moltes d’aquestes persones no hagin de recórrer a la solidaritat per ser ateses psicològicament. 

La Taula de l’Equip d’Admissions i Derivacions va destacar la necessitat d’elaborar una guia per tal d’ajudar les entitats derivadores a l’hora de determinar quins dels seus usuaris son susceptibles de derivació a la Psicoxarxa Solidària. Van anunciar, també, que en uns mesos es podria organitzar una activitat presencial per informar les entitats sobre aquests i altres temes d’interès per a la millora de les respectives col·laboracions.

Durant l’any 2016 es van atendre, des de la 
Psicoxarxa Solidària, 110 persones, 50 derivades d’entitats, les quals van manifestar la seva satisfacció amb la col·laboració i el que suposa per als seus usuaris, disposar de la possibilitat de ser atesos psicològicament malgrat la seva manca de recursos.

Durant la primera taula d’Entitats, José Manuel Arroyo, director d’operacions del Programa Làbora de l’Ajuntament, va explicar que gràcies a la Psicoxarxa Solidària, molts dels seus usuaris, provinents de serveis socials i en recerca de feina, han gaudit d’un espai en el qual poder treballar amb les seves emocions i estar més preparats per iniciar una nova etapa laboral. A la mateixa Taula, Daniela Aparicio, membre del grup Dignidad, grup de suport a persones en atur de llarga durada, va compartir la positiva experiència del grup de suport a psicòlegs i psicòlogues en atur que es va portar a terme al COPC fa uns mesos. En els propers mesos es farà una nova convocatòria per a aquells col·legiats/ades en situació d’atur que vulguin participar-hi.

A la segona taula d’entitats, Aurora Mazariegos, del Programa Noves Oportunitats del SOC va destacar la importància d’oferir suport psicològic a aquells nois i noies en risc d’exclusió social que, a través del programa, s’estan formant per insertar-se al món laboral o a tornar a estudiar. Mazariegos va afirmar que la Psicoxarxa Solidària ha estat i és una ajuda important per a molts d’ells.

Posteriorment, Carles Macian del Programa Català de Refugi de la Generalitat de Catalunya, va explicar com a través la Psicoxarxa Solidària s’han portat a terme 325 entrevistes de valoració dels voluntaris per fer de 
mentors de les persones refugiades. 70 van manifestar la seva satisfacció per la immediatesa de la nostra resposta i la qualitat tècnica dels col·legiats/ades que hi van participar.

Després de les taules d’entitats, el president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Oriol Illa, va destacar la necessitat d’anar cap a una atenció integral centrada en la persona on la figura del psicòleg és imprescindible, ja que estem parlant de persones en situació de vulnerabilitat.

Finalment, l’Associació Artixoc, entitat col·laboradora també amb la Psicoxarxa Solidària va explicar que, en aquest cas, aquesta col·laboració passa per ajudar-los a ells com a professionals en l’impacte emocional de treballar amb aquests nois i per ajudar-los en la seva tasca amb una mirada des d’un altre lloc. I com a final de festa, els mateixos alumnes de teatre d’Artixoc van oferir als assistents una representació impactant, al voltant del tema de les persones refugiades i de les dificultats que es troben quan arriben a la nostra societat. Els nois d’Artixoc van 
posar molta intensitat en la seva representació i van interpel·lar-nos a totes les institucions allà presents, COPC, Ajuntament, Generalitat... per tal que continuem treballant per oferir a aquestes persones una acollida que els permeti tenir una vida digna.

Des del Comitè de la Psicoxarxa Solidària us emplacem a seguir atents a les properes informacions sobre les futures activitats. Us animem, també, a participar-hi i a enviar-nos les vostres propostes per tal de continuar treballant ajudant aquells que encara estan patint l’efecte de la crisi que encara toca de ple a moltes persones.

 

Comitè de la Psicoxarxa Solidària del COPC

Equip d’Admissions i Derivacions