Sami Timimi, psiquiatra britànic i membre del Council for Evidence Based Psychiatry, observatori dels efectes adversos dels tractaments farmacològics a llarg termini, considera que el diagnòstic de TDAH s’ha popularitzat a Occident degut al discurs que afirma que el TDAH és un trastorn biològic que pot tractar-se fàcilment i eficaçment amb fàrmacs.

Timimi afirma que el TDAH és en realitat un diagnòstic amb poca consistència científica, ja que té grans problemes de fiabilitat i validesa. Per exemple, els comportaments que es consideren propis del TDAH disminueixen i fins i tot desapareixen quan la persona es troba sota una supervisió propera, en un entorn nou o fent una activitat que li resulta especialment interessant.

Timimi assenyala que molts estudis que avalen l‘eficàcia dels tractaments amfetamínics s’han portat a terme amb metodologies inadequades, que afecten la fiabilitat dels resultats i les dades sobre els efectes adversos. Alhora, Timimi posa èmfasi en el fet que hi ha estudis que demostren que després de tres anys amb tractament amfetamínic empitjoren els comportaments lligats al diagnòstic de TDAH.1

Marino Pérez, catedràtic de la Universitat d’Oviedo, mostra que el TDAH perd tota consistència com a entitat clínica, trastorn mental o malaltia del neurodesenvolupament, quan es comparen les xifres de prevalença entre els diferents manuals diagnòstics: mentre que el DSM situa la prevalença del TDAH en un 10 %, el CIE ho fa entre un 1 i 5 %, i el sistema classificatori francès (Classification Francaise des Troubles Mentaux de l’Enfant et l’Adolescent) en només un 0,5 %. Aquesta última dada té a veure amb el fet que a França el TDAH s’entén com un problema de reacció al medi i no una malaltia del cervell.2

Del criteri diagnòstic utilitzat a França es desprèn, com conclou el psicoanalista José Ramón Ubieto, que l'ús d’amfetamines prescrits per al TDAH en aquell país és pràcticament nul.3

El psiquiatra i coordinador de l’observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya, Josep Moya, recorda que un informe elaborat per la Comissió Ciutadana de Drets Humans de les Nacions Unides al 2010, alertava que Espanya havia experimentat un augment dramàtic del nombre de nens i adolescents sans que estaven sent diagnosticats amb els anomenats trastorns de l’aprenentatge i els trastorns de conducta, com el TDAH principalment, i se’ls administraven drogues psicoestimulants, com les amfetamines, per al control i maneig dels símptomes observats. Moya fa ressò que l’esmentat informe denúncia que l’activitat de diagnosticar i tractar nens etiquetats amb TDAH s’ha convertit en un gran negoci per a la industria farmacèutica i els psiquiatres infantils.4

Francis García Collado, professor de la Universitat de Vic, considera que allò que de veritat posa en relleu el diagnòstic de TDAH és un sistema educatiu que té com a finalitat aconseguir que el nen o l’adolescent es converteixi en una persona no conflictiva i socialment adaptada, perquè avui en dia el sistema educatiu segueix donant més importància a la repetició i la memorització que no pas a la comprensió i la capacitat de poder enraonar i donar una opinió sobre allò que s’ha après.5

En aquesta línia, Ubieto proposa alternatives a la medicació a l’hora d’atendre nens i adolescents diagnosticats amb TDAH. D’una banda, aquesta població hauria d'abordar-se des de la psicologia per tal de reconduir conductes, i de l’altra, s’hauria d’analitzar el context escolar específic, ja que la prevalença actual del TDAH disminuiria només modificant les estratègies educatives, per exemple, no demanant als nens que estiguin cinquanta minuts asseguts en una cadira i concentrats.3

 

Però si tots aquests arguments no són suficients per aturar la prescripció d’amfetamines en nens que es diagnostiquen de TDAH, un recent estudi realitzat a Barcelona és concloent.

Es tracta d’un estudi internacional liderat per l’equip de Psiquiatria, Salut Mental i addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), que ha identificat per primera vegada que les persones amb Trastorn per Dèficit d’Atenció e Hiperactivitat (TDAH) presenten 8 vegades més probabilitat de consumir cànnabis en algun moment de la seva vida. Aquest estudi s’ha centrat en l’anàlisi del genoma complert de més de 85.000 participants i ha estat publicat en la revista  Molecular Psychiatry. Alhora, ha estat guardonat en el Congrés Anual de la European Network of Hyperactivity Disorder sobre TDAH.6

És de suposar que aquest descobriment marcarà un abans i un després en el tractament del TDAH amb amfetamines, ja que la pregunta que ara es planteja és:

podem continuar receptant amfetamines a nens que, per una predisposició genètica, sabem que tindran més risc de desenvolupar una addicció al cànnabis durant la pubertat o l’adolescència?

Un fet semblant seria el següent: després de descobrir que un nen pateix una predisposició genètica a desenvolupar diabetis, continuarem premiant-lo amb llaminadures cada vegada que obté un bon resultat escolar?

O potser ara els laboratoris farmacèutics promouran estudis científics per tal de demostrar que les amfetamines no són substàncies addictives?

 

Fonts

1.   Sami Timimi,Non-diagnostic based approaches to helping children who could be labelled ADHD and their famílies”, Int J Qual Stud Health Well-being, 2017; 12(sup1).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5510228/

2.   Marino Pérez Álvarez, Más Aristóteles y Menos Concerta@, Ned Ediciones, Barcelona, 2018.

3.   La Vanguardia, 28-03-18, “Psicoanalista José Ramón Ubieto: ‘Hemos hecho del TDAH una epidemia’"

https://www.lavanguardia.com/vida/20180328/442005627790/psicoanalista-jose-ramon-ubieta-hemos-hecho-del-tdah-una-epidemia.html

4.   Josep Moya Oller, “Debilitats epistemològiques del constructe de TDAH”, Revista de Menorca, Tom 96, 2017 (pp. 89-106). https://www.ateneumao.org/revista-de-menorca/sumaris/revista-de-menorca-96-2017/

5.  Francis García Collado, “L’educació de la democràcia: projecte i praxi. Aprenentatge, ambient i desig”, a El futur a l’encreuada. Filosofia i societat (Pol Capdevila i Francis García Collado, coordinadors), Associació d’Estudis Filosòfics, Barcelona, 2017.

 6.   https://www.vallhebron.com/es/noticias/la-predisposicion-genetica-favorece-el-consumo-de-cannabis-en-personas-con-tdah 

Pau Martínez Farrero

Doctor en psicologia i psicòleg clínic especialista

Col·legiat 4.921