El passat dilluns 23 de gener es va signar, a la seu del COPC, un conveni marc entre Gradiva, Associació d’Estudis Psicoanalítics, i el COPC.

Van constituir la firma en representació de les parts, d’una banda, el Sr. Antonio Soler i Aguado, en qualitat de president de Gradiva, i, de l’altra, el Sr. Josep Vilajoana i Celaya, en qualitat de degà del COPC

Gradiva és una institució constituïda per professionals dedicats a la psicologia clínica i que dur a terme activitats d’estudi, recerca, intercanvi i ensenyament de la psicoanàlisi.

Aquest acord té una durada d’un any a partir de la seva signatura i és prorrogable anualment.

L’acord pretén establir un marc global de col·laboració que suposarà una programació anual i els objectius del qual són:

  • Col·laborar en l’organització d’activitats,
  • Afavorir la participació en projectes,
  • Cooperar en programes de formació i assessorament mutu,
  • Col·laborar en l’intercanvi de publicacions, material d’investigació,
  • Proveir d’espais per contribuir en activitats conjuntes.