Apleguem ara tres llibres units per la preocupació de distingir fenòmens contemporanis que ens canvien el món, sembla que contra la nostra voluntat a condició de que oblidem que amb les nostres pràtiques professionals quotidianes també prenem partit:

 El ojo absoluto, de Wacjman, ens descriu  la mirada omniscent que aplica l´amo de la hipermodernitat amb ben argumentades raons: el progrès de la ciència o la protecció de la seguretat individual. Les imatges cerebrals, les càmeres de videovigilància, l’enfonsament televisat de les torres bessones…  La coneguda escena de l´estació de Waterloo  a The Bourner Ultimatum, amb Damon intentant amargar-se de l´ull conspicu, resumeix els nous temps: Quanta estona tinc abans de ser vist?   Per defensar les llibertats ens queda el dret al secret.  No és una conclusió gaire esperançadora.