Quan de la reflexió general sobre el món anem als efectes concrets ens podem adonar que els motius pel neguit són tangibles. Fins fa pocs anys era insòlit medicar un nen, estava mal vist i t´exposaves a provocar les ires justificades de les àvies.  Ara l´ofensiva de la indústria farmacológica ho ha posat de moda, encara que sigui una manera de fer que augmenta el cost dels tractaments i, per tant el déficit de la sanitat. L´any 2007 la Coordinadora de CSMIJS de Catalunya va consensuar un protocol d´actuació que va ser presentat el febrer del 2011. El llibre Hiperactividades y déficit de atención. Comprendiendo el TDAH recull aquestes reflexions en forma d´un detallat treball de descripció i d´elaboració clínica feta per treballadors socials, psiquiatres, psicòlegs, educadors… L´objectiu confesat es desmuntar la simplificació aparentment científica dels TDAH per acollir la riquesa i complexitat de cada persona sense reduccionismes ni falses esperances.  Les persones que treballen amb la infància hi trobaran motius sobrats per reflexionar i orientar-se