Com sempre, però especialment en aquests moments, globalment molt difícils per a gairebé tothom, és una satisfacció poder presentar el resultat de l’esforç d’un equip de treball que, amb il·lusió i voluntat de transformació, ha adaptat i modificat els nostres canals de comunicació periòdica amb la comunitat PSI col·legial a les noves maneres.

Busquem estalvi, sí, però a canvi d’agilitat, d’utilitat, en definitiva, de millor servei.

El procés ha estat dur, difícil, de vegades decebedor per la complexitat d’aspectes tècnics a sintonitzar, així com per les diferents pràctiques que ha estat necessari harmonitzar per tal d’afrontar el canvi amb la mirada posada en els guanys que representa la innovació i no en la vivència de pèrdua progressiva d’un format i un suport, el paper, que especialment per a determinades informacions, ja no és la manera més efectiva.

Diferents àmbits de l’estructura de la nostra organització, assessors i col·laboradors externs i treball cooperatiu amb el Consell General, al llarg de 2012, han fet possible la transformació que us presentem.

Una vegada més, vull aprofitar l’oportunitat que em dóna aquest espai, que és especial perquè el moment és especial, per fer públic l’agraïment a la persona que fou, des de l’inici del nostre mandat i fins a la seva mort, el mes de febrer d’enguany, el secretari de l’actual junta de Govern, Antonio Antón, el qual, amb la seva paciència i generositat, ens va empènyer inexorablement a entrar institucionalment en el món digital.

És veritat que estem parlant només d’instruments, plataformes, eines, canals, és a dir, d’allò que ens ha de permetre la creació i la transmissió de coneixements, d’allò que ens facilitarà augmentar i millorar la participació, d’allò que, en definitiva, ens ajudarà, com a professió, a ser més presents i més reconeguts, així com més implicats socialment i més solidaris.

Però tots sabem que això, que es fa imprescindible, no és suficient. Necessitem la implicació, la complicitat i el talent de totes les persones que constitueixen l’univers col·legial de la psicologia a Catalunya.

Personalment, estic compromès en una missió. Però parlo també en nom de tota la Junta de Govern, que en la seva expressió més àmplia inclou els representants de tots els territoris i els representants dels diferents àmbits de la psicologia, que denominem seccions professionals. I, tanmateix, ho faig amb el compromís i la lleialtat de l’equip de gestió d’aquest Col·legi que més de 12.000 persones, formades universitàriament en la psicologia, hem fet nostre.

La missió és modernitzar el Col·legi, posar-lo al servei de totes les persones que en formem part i afavorir el desenvolupament de la professió considerant l’empleabilitat dels professionals.

Confio plenament que l’esforç inicial esmerçat per aixecar metafòricament aquest vol es veurà igualat, immediatament, per una conducta altament motivada que persegueix mantenir el nivell de navegació que tots i totes desitgem, per aconseguir els reptes que tenim en l’horitzó.

Finalment, us vull demanar, com a col·legiats i col·legiades, la vostra opinió sobre PSIARA i la vostra col·laboració en aquest i en la resta de nous elements comunicatius, per fer d’aquest nou tram de la nostra història col·legial un moment digne, útil i valuós i, si és encara possible, trobar l’instant càlid de la nostra identitat professional.

   
Josep Vilajoana
Degà

setembre 2012