“Hastiado en forma permanente de vivir”. Aquesta frase, taxativa, corprenedora tot i la traducció, no la pronuncia un melancòlic sever ni un adolescent penant d´amors; tampoc és la resposta immediata a alguna pèrdua irreparable. És de Freud, 1928, cinc anys després de la mort del seu net Heinele, l´any en que publica Dostoiewski i el parricidi. Li falten dos anys per rebre el premi Goethe.

La publicació d´alguns llibres és necessària, diferent és que la lectura interessi a un públic majoritari. Cartas a sus hijos conté la correspondència de Freud amb Mathilde, Martin, Oliver, Ernst i Sophie. Amb bon criteri els editors han decidit deixar per un altre volum la correspondència, més extensa i amb més referències a la clínica i la teoria de Freud, amb la seva filla Anna.

El volum conté una útil introducció de Michael Schröter i la reproducció de totes les cartes conegudes de Sigmund Freud als seus fills. Un estudi detallat, un per fill, dona les informacions biogràfiques per entendre la correspondència. Notes detallades i aclaridores; nombroses però sense molestar el lector completen l´edició.

Clarament no tenen voluntat de transcendència. Són cartes familiars sobre temes familiars: Un pare preocupat per les tries matrimonials dels fills, especialment de les filles, sense arribar a ser intervencionista; les malalties i els diners són dos temes recurrents en un Freud que mira d´alleugerir de preocupacions econòmiques els seus; visites, projectes, vacances, naixements... De vegades una breu nota, només una frase; sovint un escrit extens que barreja comentaris quotidians: el temps, el que hem menjat, les visites... amb observacions d´abast teòric.

Cartes que ens parlen del nostre temps també: la crisi econòmica que l´impulsa a redactar un nou testament l´any 1919, en el que encomana que l´enterrament sigui econòmic i pràctic. Els freudians disfrutaran amb la lectura de les cartes, sempre ben escrites. El públic en general disposa d´un document per conèixer de primera ma les interioritats d´una família acomodada centreeuropea i jueva en el difícil període entre la Gran Guerra i l´ascens i triomf del nazisme.

Sigmund Freud (PAIDÓS 2012)