La tasca professional de José Guimón és variada i sempre pròxima a l´organització de dispositius institucionals. Catedràtic de psiquiatria a las Universitats del País Basc i de Ginebra, va dirigir primer el programa de reforma psiquiàtrica del País Basc i més tard els Serveis Psiquiàtrics de Ginebra. També participa en el Task Force que elabora els successius DSM.

La problemàtica TLP és prou coneguda a partir sobretot de les descripcions que en fan els successius DSM. A més de la seva gravetat i morbiditat sembla ser que donen més problemes dels habituals a l’hora de tractar-los, accentuat per algunes característiques i modes de les nostres societats, tatuatges inclosos; de manera que es té, de vegades, la sensació de que són casos d´abordatge complexe.

Psicoterapias dinámicas en el trastorno límite de la personalidad que compilen Jose Guimón i Claudio Maruottolo intervé sobre alguns temes d’actualitat:

Fins a quin punt és millorable l’actual descripció del DSM--IV i quines modificacions introduir en la versió V? José Guimón ens ho explica en un dels capítols. El gruix del llibre va dedicat a examinar, amb amples referències bibliogràfiques, el resultat dels diferents tractaments aplicats: des de medicació fins teràpia individual, per tal de distingir quins poden ser més útils a llarg termini.

La metodologia usada per avaluar els resultats, la descripció de les proves i els acceptables resultats de les metodologies grupals són altres àrees d´investigació. Seria suggerent relacionar les coincidències i les divergències sobre la formació dels terapeutes de TLP amb les propostes i preocupacions sobre la formació dels professionals que conté el recent llibre de Tizón i d´altres : ¿Bioingeniería o medicina?

Un capítol en anglès tanca Psicoterapias dinámicas, llibre que va acompanyat d´una actualitzada bibliografia i d´un útil índex analític.

Guimón, José / Maruottolo, Claudio (comps.) (Eneida 2012)