L’edició del segon número de la nova revista digital del COPC, Psiara, coincideix amb l’inici d’un nou any, del qual s’espera poc. Tot i així, entenem que cal continuar animant una posició positivista i de recerca de les oportunitats que les crisis ofereixen a qui les sap veure.

Estem, ja, davant mateix del que podríem anomenar un nou paradigma de vida. L’estat del benestar no tornarà a ser el mateix d’antuvi. Ens recuperarem, és clar, però les coses ja no tornaran a ser mai les mateixes, i sembla cada vegada més clar que haurem de trencar hàbits i immobilismes, i afrontar el futur amb uns conceptes de vida ben renovats.

Cal començar, doncs, a pensar que si l’estructura del sistema no es decideix a canviar més enllà de les retallades i la «brutal» pèrdua de poder adquisitiu que ja se’ns anuncia, serem els ciutadans i ciutadanes els que haurem de canviar el sistema, afrontant la vida d’una altra manera.

Grups més grans o més petits s’estan posant ja mans a l’obra... L’aprofitament de recursos, el treball en equip o la recuperació i fins i tot la recerca de valors com la generositat, la solidaritat, l’ètica, la participació, seran, sens dubte, elements clau en aquesta nova construcció de vida.

Al COPC posarem, també, fil a l’agulla en tant que col·lectiu que treballa amb les persones. El primer pas, ja iniciat el 2013, consisteix a tractar de fer palès el nostre prestigi com a grup professional. És en aquesta línia que va el sentit del nou segell col·legial posat a l’abast dels col·legiats i les col·legiades, i que ens identifica com a membres d’un mateix col·lectiu que té cura de les seves intervencions, en els diferents àmbits o sectors de la societat, respectant les normes i cercant la millor praxi. D’altra banda, la nova pòlissa de responsabilitat civil, abans a 35 euros, baixa ara a 12, és a dir, un euro al mes, amb les mateixes prestacions que les que es poden obtenir al carrer a partir de 250/300 euros (vegeu article).

Aquesta és una iniciativa que pretén aconseguir que més membres del Col·legi gaudeixin d’una protecció absolutament necessària en el marc de qualsevol escenari d’exercici professional, i que confirma l’absoluta rendibilitat de la quota col·legial.

L’acte de benvinguda presencial al COPC dels nous col·legiats i col·legiades, més de mil el 2012, vol garantir que els nouvinguts coneguin des del primer any tant els amplis serveis que ofereix el COPC com els drets i els deures de la situació de col·legiació.

Els esforços per a 2013 se centraran, tanmateix, en una proposta de renovació dels estatuts col·legials per fer més àgil la institució i en dues línies de treball capdavanteres: el projecte d’empleabilitat i una decidida acció contra l’intrusisme, compaginada amb un pla de comunicació sustentat en el nou directori, que recordi que el psicòleg / la psicòloga és un/una professional que està a l’abast del ciutadà durant tota la seva trajectòria de vida.

Amb aquests projectes, que ja són realitat, i d’altres dels quals ja us anirem informant properament i puntual, intentarem amb totes les nostres forces que el 2013 sigui un any que obri l’esperança d’un futur millor.


La Junta de Govern