Ahir, 15 de gener es va fer entrega dels diplomes de la Primera Promoció de Psicòlegs Europeus Especialistes en Psicoteràpia, atorgats per l’European Federation of Psychologists’ Associations (EUROPSY)

Més de 500 experts psicòlegs han obtingut aquest certificat que els permet actuar en el marc de la Unió Europea, atorgant prestigi i solvència a la seva trajectòria professional.

L’acte es va celebrar a l’Aula Magna de l’Universitat Abat Oliba i va estar presentat per Josep Vilajoana, degà del COPC, Manuel Berdullas, Coordinador de Relacions Internacionals del Consejo General de la Psicología i Cristina Molina, Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions en nom del Conseller de Salut, Boi Ruiz.

En el seu parlament, Josep Vilajoana va posar èmfasi en el significat de l’acte per la professió, ja que actualment estem vivint una situació d’irresponsabilitat política que va en contra de la professionalitat i la bona feina dels psicòlegs, que és quelcom al que ajuden els col·legis professionals com el COPC (formació, reconeixement, serveis...). D’aquesta manera es demostra que els col·legis professionals poden acreditar als professionals qualificats i obtenir reconeixement europeu, independentment de la intervenció de l’Estat.

Manuel Berdullas, per la seva part, va destacar el reconeixement europeu del diploma i el fet que aquesta promoció obtingués dos certificats, el de l’EUROPSY i el de l’EUROPSY Especialista en Psicoteràpia. Un diploma, que es fonamenta per primera vegada en que els coneixements han de basar-se en les competències i habilitats dels psicòlegs i que permet la mobilitat d’aquests dins de la Unió Europea. En les seves paraules va haver-hi també un agraïment especial a José Ramón Ubieto, part activa en la posada en marxa d’aquesta acreditació.

Per últim, Cristina Molina, va remarcar la necessitat de poder disposar dels sistemes públics de professionals acreditats per garantir la qualitat del servei.

Després de fer entrega dels diplomes, Josep Vilajoana va llegir unes paraules de Francisco Santolaya, president del Consejo General de la Psicología, dedicades a agrair la participació activa i desinteressada de José Ramón Ubieto en la comissió que ha treballat en l’acreditació, atorgant-li a aquest la insígnia de plata del Consejo. Des del COPC també es va fer esment de la feina d’Ubieto, atorgant-li d’insígnia d’or com a Col·legiat d’Honor del COPC.