Actualment la professió de psicòleg està vivint un augment de les problemàtiques en deontologia, es plantegen noves preguntes que són difícils de solucionar, tant a nivell autonòmic com estatal, i és per això que el passat divendres 1 de febrer es va celebrar al COPC, una taula rodona sobre aquest tema.

Amb el títol "La pràctica professional dels psicòlegs: Demandes i problemàtiques actuals en deontologia", la taula va estar presentada per Josep Vilajoana, degà del COPC i va comptar amb la presència de Vicent Bermejo, President en funcions de l'antiga Comisión Deontológica Estatal, renovada justament aquest cap de setmana, Javier Urra, President de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid i Mila Arch, Presidenta de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

En la seva presentació Josep Vilajoana va posar de manifest la importància de treballar contra la mala praxi i l'intrusisme, aspectes que entren clarament dins de les línies estratègiques a treballar intensivament des del COPC aquest any 2013.

Vicent Bermejo va centrar el seu parlament en una guia de la European Federation of Psychologists Assotiation (EFPA) basada en les intervencions dels psicòlegs a distància a través de les noves tecnologies. Bermejo va destacar que l'ètica ha de trobar-se en el nucli de tota disciplina i que aquesta guia es basa en quatre punts fonamentals: el respecte, la competència, la integritat i la responsabilitat.

Per la seva part, Javier Urra va parlar sobre la Comissió Deontològica de Madrid i les lleis espanyoles, a més d'aportar algunes dades, com per exemple el número creixent de denúncies a psicòlegs en els últims anys, sobretot pel que fa a psicòlegs jurídics i en quant a separacions matrimonials.

Mila Arch, va constatar aquest augment de denúncies, en aquest cas centrades en Catalunya, presentant dades i gràfics que mostraven l'evolució de les demandes en els últims anys, en els quals sobretot s'han vist vulneracions del secret professional i encobriment de l'intrusisme. També va deixar un correu del COPC per a dubtes sobre deontologia i pràctica professional que puguin sorgir: cd_ep@copc.cat.

Al torn de preguntes va haver-hi sobretot qüestions d'intrusisme i d'ètica professional en casos concrets que van estar comentats per tota la taula, posant èmfasi en la importància dels col·legis professionals per assessorar en aquests casos.

Al final de la jornada es va poder gaudir d'un còctel on es va acabar de parlar en un ambient més relaxat, de tota la problemàtica deontològica a la que s'enfronten els psicòlegs habitualment.