La pressió de les idees que fan prevaler exclusivament genètica i cognitivisme, amb el suport de la indústria farmacèutica, ha acabat -a França- portant als tribunals de justícia formes diferents d'atendre i entendre l'autisme. Tot plegat ha servit perquè els denunciants veiessin com els tribunals rebutjaven les seves peticions i, de retruc, per afavorir el debat i la publicació de diversos estudis sobre l'autisme. El autista y su voz, del psicoanalista i professor de la Universitat de Rennes II Jean-Claude Maleval, ofereix un resum de la literatura sobre l'autisme i la presentació de les noves perspectives.

Des de la transició, al nostre país es treballa, i molt bé, des de diverses institucions: CDIAPS, escoles especials... amb nens autistes. Fins i tot fa una vintena d'anys va crear-se, auspiciat per l´ICASS, el centre ARPA per a autistes majors de divuit anys en una experiència que per raons diverses no va tenir continuïtat.

L'any 1974 Carrilet va començar la seva travessia i ja fa prop de quaranta anys que manté una línia fructífera d´atenció, tractament i investigació sobre l'autisme.

Llúcia Viloca ha posat fil a l'agulla i s´ha decidit a reeditar El niño autista, llibre exhaurit des de fa anys, obra personal, però feta amb la col·laboració de molts professionals de l'equip de Carrilet. Hi trobarem una descripció detallada dels símptomes i signes que permeten detectar precoçment l´autisme; unes útils indicacions del treball amb educadores de les llars; les maneres de sostenir i col·laborar amb els pares, i finalment, les indicacions sobre el tractament que inclou diferents tècniques.

Tot plegat, el llibre de Llúcia Viloca és una eina molt útil per a pares, psicòlegs i educadors i un homenatge al treball d'una institució que, de vegades en situacions de gran precarietat econòmica i una mica contra corrent de les idees actualment dominants, fa una feina necessària i mereixedora de majors reconeixements institucionals.


Llúcia Viloca (Ed. Carrilet)