L’editorial número 2 de la revista digital PSIARA feia esment de la necessitat de repensar de nou el món, abordant un nou paradigma de vida. Aquesta evidència ja la vam tenir abans del nou segle amb l’arribada del correu electrònic i tot seguit amb la invasió a les nostres vides d’Internet.

L’enfonsament de la societat del benestar a partir de 2008 determina, tot i que des d’un altre vessant, un nou replantejament de la que, fins ara, havia estat la nostra forma de vida uns anys després de la Segona Guerra Mundial. Mentre que el primer indicador estava vinculat a una extraordinària i imparable revolució tecnològica, el segon apunta insistentment a la necessitat d’una profunda revolució sistèmica, ja que, paradoxalment, malgrat els avenços tecnològics, el que s’estaria posant en tela de judici seria la supervivència mateixa de l’ésser humà.

La societat civil sembla que ja s’està implicant de valent en aquest objectiu, de manera tant diversificada com discreta. Cada dia podem comprovar noves proves de la capacitat de l’ésser humà per innovar, adaptar-se i pensar la vida d’una altra manera.

Algunes de les paraules clau associades a la necessitat de repensar el món ens avisen de la implantació d’un nou sistema de valors amb el qual cal un ferm compromís. Així doncs: necessari, útil, aprofitament, cooperació, esforç, honestedat, eficàcia, solidaritat, renúncia, manteniment, sobrietat, optimització de recursos, contenció, parsimònia, ús del temps, naturalitat, generositat, consum responsable, intercanvi, limitació, creació, invenció, cura dels altres..., són paraules que ens porten a un canvi profund, a un canvi que ens pot fer, fins i tot, més feliços.
Les institucions civils com a agrupacions de persones amb afinitats, en el nostre cas professionals, no poden quedar-se enrere d’aquest compromís, i els col·legis professionals, encara amb més motius a partir de la nova llei de serveis.

Quines serien, doncs, la paraules clau més apropiades per a un col·lectiu professional com el nostre en aquest moment complicat? Mirem de fer l’exercici: diferenciar la professió des de l’expertesa, promoure una presència àmplia i de qualitat, recuperar protagonisme en allò que ens és propi, prestigiar i garantir l’eficàcia de la nostra feina, protegir i fer valdre les nostres posicions en cada àmbit, animar la demanda de psicòlegs, participar i fer sentir la nostra veu en els fòrums socials, reivindicar el nostre rol on correspon, difondre els nostres valors professionals, transmetre la millor imatge del nostre col·lectiu, aturar i denunciar l’intrusisme, ampliar i optimitzar serveis, fomentar la solidaritat per enfortir-nos i créixer com a col·lectiu i, finalment, col·laborar amb la societat civil en el disseny i la promoció d’un nou i millor sistema de vida.

Amb més o menys èxit, amb més o menys entrebancs, semblaria, però, que aquest és el camí. Unes quantes pedres, com sabeu, ja estan posades, i d’altres les estan seguint. No és una feina senzilla ni ràpida d’assolir a curt termini, ja que estem en un impàs delicat que està durant molt; a més, el camí no sempre és planer. Es tracta, doncs, d’implicar-nos també nosaltres de valent en aquests objectius de professió. Si fem costat a la societat civil i ens comprometem com a ciutadans amb uns nous valors, cal que també ens comprometem com a professionals, i cal fer-ho tots junts, posant cadascú el nostre gra de sorra. Llavors podem aconseguir-ho.

La Junta de Govern