El Director General de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol i el degà del COPC, Josep Vilajoana, acompanyat del vicedegà Ricard Cayuela, han signat un conveni de col·laboració entre les dues institucions amb l’objecte principal de promoure la professió de la psicologia a Catalunya.

La Fundació es dedica a la formació dels professionals en l’àmbit de l’acció social, la intervenció sociosanitària i socioeducativa a partir dels seus estudis de grau, així coma la formació de postgrau i extensió universitària. Entre les funcions del Col·legi hi ha la de definir i marcar la línia política de l’organització com a entitat que representa el col·lectiu de professional del treball social.

La signatura d’aquest conveni de col·laboració, reforçarà les relacions entre ambdues entitats amb accions com l’organització d’activitats científiques dirigides tant a professionals de la psicologia com a estudiants, diferents projectes acadèmics i de recerca aplicada i consultoria d’interès, així com la organització conjunta d’activitats i esdeveniments orientats a divulgar i promoure la reflexió i debat al voltant de temàtiques d’interès professional per a les psicòlogues i psicòlegs de Catalunya.