El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i la Federació d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA) acaben de signar un conveni de col·laboració.

La FEDAIA agrupa i representa a les entitats catalanes del tercer sector que atenen a més de 35000 infants, adolescents i joves en risc d’exclusió social o desemparats, a través de diferents serveis i programes. El seu president, Jaume Clupés ha representat la Federació en la signatura i, per part del COPC ho ha fet el seu degà, Josep Vilajoana.

Aquest acord permetrà que les dues entitats, que tenen objectius i interessos comuns en els àmbits professionals, acadèmics, científics i culturals, incrementin la seva vinculació establint els instruments adequats de col·laboració.