El Dr. Erdberg és conegut per la seva activitat docent a l'SCRIMP, per la seva participació en els congressos internacionals de la IRS celebrats a Barcelona el 1984 i el 2005. També ho és per la seva co-autoria en alguns volums del SC (junt amb J.Exner) i pels seus nombrosos escrits.

Diplomat en Psicologia clínica per la American Board of Professional Psychology. Des de fa molt de temps es dedica a la investigació de l'avaluació de la personalitat i la seva aplicació a la pràctica clínica. Té una llarga experiència en l'avaluació psicològica en nens i adolescents, en la pràctica clínica, com a consultor i docent en nombroses institucions. Director d'avaluació i recerca en el Masonic Center for Youth and Families. És professor sènior en els Programes de formació en Rorschach i membre de l'Institut Psicoanalític de St. Francisco. Professor a la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrina i consultor de diverses escoles, clíniques i centres de rehabilitació social. Co-autor amb John Exner de la tercera edició de The Rorschach, Volume 2, Advanced interpretation, publicat per John Wiley & Sons (2005). Ha estat president de la Society for Personality Assessment. Entre altres reconeixements, l'any 2001 va rebre el Outstanding Achivement Award of the Forensic Mental health Association of California. També forma part del grup que va fer la revisió del Sistema Comprensió del Test de Rorschach actualment i que han presentat el "Sistema de Rorschach de Evaluació del Desempeño (R-PAS)" presentat a La universitat de Comillas de Madrid, 18 a 20 d'octubre de 2012.

1.- Quina informació bàsica aporta el ROR (Rorschach) en l'avaluació de la personalitat?
El Rorschach és una tècnica multivariable que permet valorar diversos nivells de funcionament de la personalitat. Proporciona informació sobre l'estil d’afrontament (coping) de la persona, el nivell dels recursos disponibles en contrast amb les exigències que la persona està experimentant, l'obertura de la persona a l'emoció i la capacitat de modular la resposta emocional. També fa la seva aportació en el funcionament de la relació interpersonal , el concepte que té de si mateix i el contacte amb la realitat de la persona.

2.- Quins són els aspectes més importants per orientar sobre el tipus de tractament i el seu seguiment?
És important conèixer la quantitat d'estrès que la persona està experimentant actualment amb la finalitat de decidir si s'indica la teràpia de suport o un abordatge psicoterapèutic que li permeti la comprensió del seu procés. L'estil d'afrontar les situacions de la persona - o introvertit o extratensiu- permet al terapeuta saber si la persona ha pogut establir un vincle terapèutic amb ell o si se sent més còmode amb un altre professional que li pugui ajudar a manegar les seves dificultats. Ens ha impressionat que la variable Mutualitat de l'Autonomia (Mutuality of Autonomy) proporciona informació sobre com la persona va veure al terapeuta.

3.- Quina importància tenen els Tests Projectius a EUA?
La importància que tenen els tests projectius en els EUA varia d'un context a un altre. Els tests projectius són profundament respectats en algunes universitats i clíniques i no s'utilitzen en absolut en unes altres. Jo diria que, en general, els tests projectius juguen un paper important en l'avaluació de personalitat a EUA.

4.- Quin valor diferencial aporten els Tests Projectius respecte a altres mètodes d'avaluació (Qüestionaris i Escales)
Aquesta és una pregunta molt important. El Rorschach és una mesura basada en l'acompliment que ofereix una demostració de la personalitat en acció. Proporciona informació sobre com la persona resol una tasca moderadament ambigua. Això és diferent del que la persona diu de si mateix en una mesura d'auto -informe. Les conductes codificades poden reflectir qualitats implícites que no són reconegudes per la persona. Això complementa l'auto-informe de les dades que la persona pugui reconèixer conscientment de si mateixa.

5.- Què afegeixen els Mètodes Projectius a altres sistemes de diagnòstic ( DSM –IV, CIE -10)?
El Rorschach no és un instrument de diagnòstic en comparació del DSM o CIE. atès que proporciona informació sobre aspectes més moleculars del funcionament personal, com poden ser les dificultats en la percepció de la realitat interpersonal, aspecte que formarà part de determinats diagnòstics psiquiàtrics.

6.- Després de la mort del Dr. Exner, creador del Sistema Comprehensiu, quina és la seva opinió sobre el futur del test com a mètode per a l'avaluació psicològica i la recerca, tant al seu país com en països on vostè ensenya?
Amb la publicació del Sistema Comprehensiu, en 1974, el Dr. Exner va assegurar la supervivència del Rorschach. Ara, gairebé 40 anys després, el Rorschach s'utilitza a Àsia, Amèrica del Nord i del Sud, Europa i Àfrica. És l'objecte d'una quantitat substancial de recerques pel que tenim l'esperança que el Rorschach tindrà un futur llarg i robust.

7.- En aquest país un dels problemes apressants és que en la majoria d'universitats no s'ensenya el ROR i, d'altra banda, un gran nombre de psicòlegs que treballen en la salut pública argumenten que no tenen temps per administrar un ROR i opten per les entrevistes. Què opina sobre aquest tema?
No hi ha dubte que el Rorschach és un test molt "car". Es necessita molt temps per aprendre a manejar-ho bé, un llarg temps d'administrar i de codificar, així com per fer una interpretació global de la personalitat del subjecte. Justifica el seu "cost", amb la seva rica contribució a la comprensió integral de la persona.. Com ja he assenyalat, el Rorschach proporciona un valor incremental sobre les entrevistes i d'altres mesures subjectives , permetent avaluar la personalitat en acció.  Crec que la norma apropiada per a la pràctica professional de l'avaluació psicològica ha de requerir un enfocament multi-mètode, i el Rorschach aportaria en aquest sentit una metodologia diferent a la de les mesures d'auto-informe o entrevistes

8.- Vostès han presentat el sistema R-PAS. En quina mesura creu que servirà per facilitar la utilització del ROR en la docència i en la clínica?
Teníem molt clar el desig de la família del Dr. Exner que el Sistema Comprehensiu ha de seguir sent el que era en el moment de la seva mort en 2006. Volíem aprofitar la gran quantitat de recerca i les dades normatives que s'havien desenvolupat, per la qual cosa decidim crear un nou sistema de Rorschach, Sistema Rorschach d'Avaluació de l'Acompliment (R-PAS), que va ser publicat en 2011  L'acceptació per part de professors i psicòlegs clínics ens ha animat i esperem que les seves dades normatives actuals, i un enfocament basat en l'evidència, siguin útils en una varietat de contextos clínics i acadèmics.