“Mi abuela era comunista sin saberlo” diu una de les múltiples veus recollides a Trauma i transmissió. Una dona, probablement sense allò que ara en diem estudis, que jugava, treballava, estimava, portava endavant la casa, tirava dels fills... segons una manera de fer, una ètica que d´altres anomenaven comunista; uns fills les paraules dels quals han desaparagut; i una neta que no descriu allò particular de la seva àvia perquè en el relat familiar anècdotes i drames només s´han pogut transmetre deformats, acallats, amb paraules torturades, no per cap necessitat estuctural, sinó perquè els vencedors van apropiar-se dels mots.

Van vèncer, i de quina manera!!! Molts anys desprès els hereus dels vencedors -però no ho sabien com n´eren d´hereus- alguns d´ells designant-se com comunistes, d´esquerres en qualsevol cas, van tenir, un dia, l´acudit d´encofrar el Camp de la Bota amb les seves bales, els seus casquets, el paisatge que alguns recorrien mig d´amagat imaginant potser una mort digne del pare; i una altra temporada els hi dona per enderrocar la Colònia Castells, o Vallcarca, o... enderrocar la memòria popular, els espais dels mites d´infància, els records de cadascú. Per compensar han creat un barri gòtic més falç que Carcasonne, per turistes multiculturals.

Anna Miñarro i Teresa Morandi van crear, pel 2005, dintre de la Fundació del Congrés de Salut Mental un grup de treball dedicat a estudiar els efectes de la guerra del 36 sobre la subjectivitat dels ciutadans. Uns efectes físics, psíquics i morals que, com diuen, s´extenen a la postguerra, la dictadura i la transició. Tres quarts de segle.

Ara ens ofereixen el resultat del seu treball i la seva empenta: Un llibre coral amb onze autors i autores: historiadors, psicòlegs, psicoanalistes, escriptors, metges, advocats... S´hi avindria la paraula multidisciplinar buidada de l´excés burocràtic.

No ens endinsarem en els encerts del llibre que van des de la capacitat per explicar-nos de manera entenedora als poc o gens versats en lleis, la legislació internacional i les possibilitats que ofereix per perseguir els autors o reparar els danys causats, fins la connexió amb d´altres tragèdies que els humans creen arreu del món. En canvi, volem destacar que Trauma i transmissió és el primer llibre al nostre país que s´endinsa sobre els efectes de la guerra en les  subjectivitats dels participants i dels seus descendents. I els textes escrits formen part d´un treball de sensibilització col.lectiu en el que hi ha participat molta gent amb coratge intel·lectual i moral. Coratge que també necessita el lector que s´arrisca a que un o altre paràgraf li porti records ignorats.

M.F.M.