Ara fa setanta anys, el 1943, Leo Kanner va fer la primera descripció de l´autisme. Des de llavors i durant bastants anys les publicacions sobre el tema eren poques i sòlides. Bettleheim, Meltzer, els Lefort, Tustin... Cada autor exposava la seva particular visió i el lector atent, el psicòleg, l´educador, l´estudiant, podien seguir les diferents aportacions teòriques pas a pas i amb repòs. A més,  al nostre país fa gairebé quaranta anys que van crear-se algunes institucions –poques, en termes absoluts; moltes, si ho comparem amb les espanyes, i suficients si mirem Europa-, que van començar sent pioneres i han acabat en més d´un cas sent punteres: Carrilet, Mas Casadevall, Balmes...  per nomenar-ne algunes. Cadascuna amb les seves característiques i particularitats, sempre en diàleg.

En els darrers temps, un parell d´anys com a màxim, proliferen els estudis sobre l´autisme de manera que el lector atent té dificultats serioses per seguir la bibliografia. Certament la batalla cognitivisme-psicoanàlisi amb la indústira farmacèutica i el seu aparell de propaganda en el rerefons no és aliena a la situació.

Convé tenir present que, a França, on la batalla se sosté per via legislativa, però també judicial –bé, als USA també, però de manera més neta, allà algun responsable ha sigut condemnat per aplicar corrents elèctriques (trenta en una jornada escolar) com a mesura correctiva davant el mal comportament d´un alumne autista-  els cops bruts van arribar fins la fabricació d´un documental que, amb un muntatge ad hoc, feia dir als analistes entrevistats allò que no havien dit. L´autoritat judicial va intervenir i la difusió del documental ha quedat prohibida. Afegirem que a Catalunya disposem per obra d´Ivan Ruiz de l´excel·lent documental : Unes altres veus http://www.blogelp.com/index.php/entrevista-a-ivan-ruiz-elisenda

Volem cridar l´atenció sobre un llibre: La batalla del autismo, d´Eric Laurent, justament perquè resumeix l´estat de la qüestió no tant des d´un punt de vista teòric, que també, sinó perquè situa el tema de fons: Substituir els dèficits, les mancances de les nostres democràcies, les dificultats d´ordre burocràtic i tècnic, en aquests temps de proliferació de discursos cientifistes,  per mesures autoritàries amb excuses diverses.

El debat sobre l´autisme no deixa de ser una expressió més de les manipulacions per part del poder sobre la ciutadania amb intencions de benefici econòmic. De manera que, per estranys o lògics viaranys la reflexió sobre l´autisme, que aparentment hauria de ser minoritària, ens porta a problemes socials de primera magnitud. I no n´hi ha prou amb indignar-se...