Abans de la Gran Guerra era costum que les bones famílies americanes enviessin els seus hereus a completar formació per l´Europa continental: Filosofia, estètica i art. Els germans James, novel.lista i psicòleg,  van ser uns d´aquests viatgers. I sobre William James disposem d´un excel·lent estudi sobre les seves idees psicològiques degut a Héctor García de Frutos.

En temps d´Internet, quan, tal com informa Marta Berenguer, existeixen programes informàtics capaços de crear notícies a partir d´algoritmes, reflexions com la que ens presenta Donna M. Orange a Pensar la practica clínica obtenen l´interès i el reconeixement merescut dels professionals psi.

El recorregut intel.lectual de  Donna Orange no és l´habitual. Primer es va doctorar en filosofia per la universitat de Nova York i després va completar els estudis de psicologia. Posteriorment es va dedicar a la psicoanàlisis relacional com analista didacta. Es un recorregut de reflexió i també d´extensa pràctica clínica que la porta a considerar que, sense rebutjar la base de les idees de Freud, considera que la seva incapacitat per reconèixer la influència rebuda pel pensament de Nietzsche i Schopenhauer, el porta, per extensió, a rebutjar la filosofia, en definitiva a Sòcrates, i caure en el dogmatisme.

Sòcrates: El pensament per sobre de la suggestió, aquest és l´objectiu de la gran filosofia occidental que Donna Orange vol salvaguardar i recuperar. Per tant, el clínic que necessita entendre les emocions dels seus pacients ha de disposar d´un coneixement dels pensadors contemporanis que segueixen l´aventura socràtica.

Buber, Wittgenstein, Gadamer, Merleau-Ponty i Levinas constitueixen l´objecte d´estudi de Pensar la pràctica clínica. Molt a l´americana manera Donna Orange ens els converteix en pensadors l´obra dels quals pot ser entesa i incorporada als tractaments sense prejudicis. Entre Cada capítol v dedicat a un dels filòsofs de referència. A la biografia li segueix una exposició clara i didàctica del nucli de les seves idees amb esperit de divulgació i de reflexió. El lector que vulgui aprofundir en l´obra d´un o altre pensador trobarà a més una breu bibliografia orientada a l´objectiu.

El resultat de la reflexió de Donna Orange sense els prejudicis de les acadèmies europees dona com a resultat una obra en la que el lector, potser una mica atemorit pel tema, descobrirà, amb facilitat, indicacions que incorporar al seu treball quotidià i que li permetran abordar les emocions i les dificultats dels seus pacients amb punts de vista enriquidors.

En definitiva: De William James a Levinas sense algoritmes, per oferir una relació al pacient, a qui pateix, que permeti l´esperança d´una transformació.