Amb la intenció de millorar la protecció de les víctimes de tràfic d’éssers humans, el Govern ha aprovat un protocol d’actuació específic que ha estat signat el 17 d’octubre. Aquest protocol estableix les pautes d’actuació per detectar, identificar, assistir i protegir les víctimes i coordina l’actuació entre les institucions catalanes implicades. Amb aquest document es millorarà la detecció, la identificació i la protecció de totes les persones que es trobin a Catalunya que puguin ser víctimes del delicte de tràfic de persones, sense cap discriminació per raó de sexe, edat, nacionalitat o situació administrativa, i amb una atenció especial per a les víctimes estrangeres i els menors

Així, el Protocol estableix que es tingui una atenció especial quan la víctima sigui menor d’edat o estrangera en situació administrativa irregular o es trobi en situació vulnerable, com, per exemple, en estat de gestació, salut deteriorada o discapacitat, per evitar la doble victimització. A més, també preveu que des de les institucions, administracions i entitats s’ajudi la víctima a col•laborar en els processos penals.

En el Protocol hi participen la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Delegació del Govern a Catalunya, la Fiscalia Superior de Catalunya, el Consell General del Poder Judicial, el Consell de Col•legis d’Advocats de Catalunya, el Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

El Protocol d’actuació posa un èmfasi especial en la fase preventiva –a través de mesures de prevenció, conscienciació i informació a la població– i en la fase de recuperació i reparació a la víctima.

Per això, el Protocol potencia els recursos assistencials de caire psicològic, sanitari, sociolaboral, de suport jurídic, entre altres, per contribuir a la reinserció social d’aquest tipus de víctimes.

La signatura ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, i ha estat encapçalada pel president de la Generalitat, Artur Mas. Els signants del protocol han estat la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Fiscalia Superior de Catalunya, el Consell General del Poder Judicial, el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya –representat pel degà, Josep Vilajoana–, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

A l’acte també hi han assistit els consellers de Justícia, Germà Gordó; de Salut, Boi Ruiz, i d’Interior, Ramon Espadaler