La doctora Joann Moncrieff és professora de psiquiatria a l'University College de Londres que va ser fundada sota la influència de Jeremy Bentham, i co-presidenta del Critical Psychiatry Network, organització que agrupa psiquiatres oposats al model biologista imperant.

La doctora Moncrieff ha recopilat els estudis publicats per laboratoris i associacions mèdiques sobre els efectes dels psicofàrmacs, els ha estudiat, ha analitzat el seu grau de coherència interna i, finalment, ha publicat el resultat de la seva dissecció: Hablando claro. Amb un punt de partida ben simple: Podem explicar l´acció dels psicofàrmacs segons dos models: Si ens centrem en la malaltia, direm que els fàrmacs corregeixen un funcionament anormal del cervell i que intervenen beneficiosament sobre el procés de la malaltia; si ens centrem en els medicaments direm, en canvi, que els fàrmacs alteren el cervell i que produeixen uns efectes que alteren o es superposen als propis del problema psiquiàtric; Hablando claro ens descriu com els laboratoris fan les proves que validen els seus productes i ens descriu els efectes reals de neurolèptics, antidepressius, estimulants i benzodiazepines; també els efectes a llarg terme de la medicació psiquiàtrica. I bàsicament segons les informacions aportades pels mateixos fabricants.

Com que estem acostumats a què els debats sobre els beneficis o perjudicis de la medicació psiquiàtrica siguin més aviat aferrissats i apassionats el possible lector pot tenir la raonable prevenció que es trobarà davant d´un pamflet retòric. Res més lluny. La doctora Moncrieff escriu pàgines pausades i clares, amb capítols breus i ben organitzats. Sense tecnicismes innecessaris perquè l'autora es dirigeix al professional que recepta i també a qui pren la medicació amb intenció que conegui els efectes reals del producte que subministra al seu organisme. Els índexs temàtics i onomàstics, una extensa taula de fàrmacs fàcil de consultar i la detallada bibliografia contribueixen a la claredat general del volum.

Herder edita Hablando claro a la col·lecció 3P que diriguex Jorge L. Tizón. Una col·lecció variada que contribueix a donar eines pel debat ideològic seriós.

M. F-M