Antoni Talarn i Francesc Sáinz són psicòlegs i professors a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Anna Rigat és psicòloga i pedagoga i treballa al CDIAP d'Olot. Tots tres s'han aplegat per escriure Relaciones, vivencias y psicopatologia. Lass bases relacionales del sufrimiento mental excesivo.

Els temes tractats són múltiples: les estructures familiars i la seva relació amb la psicopatologia, l'embaràs enfocat des d'un punt de vista biopsicosocial, les necessitats afectives del nadó i la interacció amb els pares, els fills maltractats i traumatitzats, els fills que tenen pares amb trastorns mentals severs, toxicòmans o suïcides, la teoria de la inclinació (l'attachment d'en Bowlby)... I el llistat no és, ni de bon tros, exhaustiu.

Podem afirmar que el lector, professional o estudiant trobarà un capítol o l'altre en què endinsar-se. Difícilment podem considerar que els autors quedin emmanillats per un sistema o altre diagnòstic, encordonats o encotillats per un plantejament o altre. Recullen amb solvència punts de vista que poden semblar contraposats fins a oferir-ne una síntesi depurada.

La bibliografia que tanca cada capítol és contemporània, actual, immediata. Són nombrosos els llibres de la segona dècada d'aquest segle en català, castellà, anglès i francès, sempre ben acompanyats per les publicacions dels últims vint anys i alguns clàssics.
En conjunt una obra de síntesi que permet conèixer la situació actual dels estudis sobre el patiment mental excessiu apta pel lector que necessita trobar una guia que l'orienti entre les abundants publicacions contemporànies.