Si la psicologia és l'estudi de la ment, el títol del llibre sembla un impossible: Psicología de las sociedades en conflicto. El subtítol: Diplomacia, relaciones internacionales y psicoanàlisis, contribueix a la sensació de sorpresa. I un segon subtítol: Libro de consulta sobre la psicologia de los grupos grandes, fa venir al cap algún menú amb masses plats.

El doctor Vamik D. Volkan (Nicòsia,1932), nascut a Xipre i membre de la comunitat turca de l'illa, va estudiar medicina a Ankara i psiquiatria i psicoanàlisi als Estats Units, on va arribar a ser el director administratiu de l'Hospital Universitari de Virginia. Fins aquí tindríem el periple vital d'un self made man. Ara bé, convé saber que l'any 1977 el president egipci Ansar El Sadat va dir, en una intervenció al Parlament d'Israel, que les barreres psicològiques suposaven el 70% dels problemes entre àrabs i israelites, i aquesta idea la va recollir l'Associació Psiquiàtrica Americana que va decidir convocar reunions de representants de les tres parts en conflicte: àrabs, palestins i israelites que havien de servir per negociar extraoficialment durant gairebé una dècada.
 
El doctor Volkan va ser un dels promotors d´aquesta iniciativa i, des de llavors s'ha dedicat a assessorar les parts en conflicte a través del Centre d'Estudis de la Ment i interacció humana o de la Xarxa de Negociació Internacional creada per l'ex-president nordamericà Jimmy Carter. De fet, ha intervingut en bona part dels conflictes internacionals de les últimes dècades: americans i rusos, bosnis i croats, Kuwait... fins al punt de ser nominat pel Premi Nobel de la Pau en quatre ocasions. Una figura de primera magnitud en el camp de la diplomàcia i les relacions internacionals que intenta dotar d'un corpus teòric a la seva activitat a partir d'una reflexió sobre la psicologia dels grups grans que necessàriament ha de ser crítica amb les idees originals de Freud.

Psicologia de las sociedades en conflicto aplega articles que cobreixen tres àmbits: La descripció de la teoria dels grans grups, la descripció de què és la psicologia política i, finalment, la seva aplicació a casos concrets com Kosovo o la caiguda de Constantinopla. L'interès i els resultats semblen inqüestionables a desgrat del risc d'extrepolacions que alguns consideraran insuficientment fundades, mentre que d'altres trobaran relació amb la història de les mentalitats.

La Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental patrocina l'edició del llibre del senyor Volkan.