Falla básica y relación terapéutica amb el descriptiu subtítol de: La aportación de Michael Balint a la concepción relacional del Psicoanálisis, és el llibre que ha publicat Neri Daurella a l'editorial Agora Relacional amb pròleg de Jorge L. Tizón.

Neri Daurella de Nadal, psicòloga i psicoanalista, ha sigut, durant molts anys professora a la Facultat de Medicina i una de les introductores dels grups Balint al nostre país. Actualment pertany a la Secció de Psicologia Clínica del COPC.

De Michael Balint (Budapest, 1896 – Londres, 1970) qui més qui menys tothom n'ha sentit parlar però potser no gaire gent sap situar-lo amb certa precisió. Jueu i metge com el seu pare, va canviar de religió, de nom, de llengua, de país i de dona. Alguns canvis van ser per voluntat pròpia, d'altres afavorits per la convulsa societat centreeuropea dels anys vint. Després d'analitzar-se amb Ferenczi no va abandonar la medicina per la psicoanàlisi, sinó que va combinar els seus dos interessos professionals amb la creació d'una mena de grups destinats a què els metges tinguessin un espai on poder parlar de les dificultats subjectives que els hi provocaven la seva pràctica amb els malalts.

Neri Daurella combina diversos gèneres. Ens fa conèixer la vida de Michael Balint a qui qualifica de supervivent, ens explica de manera comprensible pels que no en som entesos el substrat de la psicoanàlisi relacional que comença amb les diferències teòriques entre Freud i Ferenczi, i ens descriu el sentit i la utilitat dels grups Balint. Com que la senyora Daurella ha participat molt activament en l'organització i difusió dels grups Balint a Catalunya ens explica la seva història al nostre país amb noves aportacions documentals. Tot plegat: una amena i pràctica combinació de biografia, teoria i història.

Professionalment Neri Daurella és prou coneguda de manera que ha quedat en segon terme la seva faceta de traductora vocacional. Afortunadament, aprofita Falla básica y relación terapéutica per oferir una interessant reflexió sobre la traducció (terme que, incomprensiblement, no apareix a l'índex temàtic) d'alguns termes que fa reflexionar sobre l'autèntic sentit del pensament de Balint

En resum: Un llibre complet que cobreix un buit bibliogràfic i que es beneficia de la claredat expositiva de l'autora