La senyora Teresa Pont Amenós és psicòloga i psicoterapeuta i especialista en criminologia. A més ha donat classes de tècniques projectives gràfiques a diversos màsters universitaris. Ara publica "Psicodiagnóstico diferencial con test gráficos" a Editorial Síntesis.

El llibre està organitzat en tres parts. La primera justifica la necessitat dels tests gràfics que, segons l'autora permeten posar en clar els mecanismes de defensa de la persona entrevistada. Segueix una extensa descripció, gairebé un diccionari de què buscar en un dibuix i com trobar-ho tant en nens com en adults. En dibuixos lliures o pautats, la mida, la situació dintre de la pàgina, els trets, la pressió de la mà, la disposició de les figures... Tot és susceptible de donar un sentit i permetre una explicació detallada. Les abundants reproduccions de dibuixos ajuden al fet que el lector quedi convençut amb els esforços didàctics de l'autora

La tercera part està destinada a explicar com els tests projectius ajuden a establir el psicodiagnòstic diferencial. Són vint casos i cada un d'ells conté l'historial, les entrevistes clíniques, el test HTP i el test de Rorschach, com a mínim. Les característiques del cas o els anys de la persona entrevistada poden ampliar aquest ventall amb un parell de proves més. També aquí les reproduccions dels dibuixos són abundants i ben reproduïts pel treball de l'editor.

El professional que llegeixi aquest llibre trobarà una afortunada orientació per a la seva pràctica que li pot permetre ser més àgil en el moment d'establir el diagnòstic. L'objectivitat que suggereix el dibuix encertadament comentat fa més consistent qualsevol informe escrit, utilitat que cal valorar com convé en el moment de considerar la conveniència de passar un test gràfic a la persona entrevistada; són eines que en cas de peritatges fan el seu pes.

Els estudiants, no sols de psicologia, trobaran una bona eina per aprendre aquesta tècnica que estimularà la seva curiositat.