El segon trimestre de 2014 ens porta dades d’un petit estancament de l’habitual caiguda de la nostra economia. Aquests indicadors ens aporten una mica d’esperança, tot i que paral·lelament també se’ns deixa ben clar, que els ciutadans no ho notarem en anys; ni en feina, ni probablement en un canvi en les retallades. Així ha passat en efecte amb els psicòlegs i psicòlogues, amb una taxa d’atur que ha tornat a pujar, bordejant els 17.000 aturats (font; SEPE). En aquest recull estadístic per primera vegada apareix l’atur dels graduats, que ja és de 200.

La regulació sanitària de la Psicologia, aprovada en 2011 en el marc de la Ley General de Salud Pública, ha quedat ampliada garantint als col·legues que treballen en l’àmbit sanitari, llur continuïtat sense cap impediment legal. El dimarts 29 d’abril 500 persones, majoritàriament col·legues, varen seguir en directe pel Canal TV COPC, els detalls i conseqüències d’aquesta ampliació, explicades per un membre de la Junta de Govern i un dels assessors jurídics del COPC.

El pas següent ha estat presentar batalla a un intrusisme aclaparador que creix lògicament en temps de crisi. És un intrusisme que evita subtilment la utilització de termes que podrien donar lloc a denúncies penals, el que fa més difícil llur persecució. Tot i així rebem indicacions de la ciutadania, que cada vegada està més preparada per distingir entre professionals preparats i aquells “titulats” de cap de setmana.

La Junta de Govern posa en marxa un entusiasta Comitè de Col·legiats Joves que arranca amb un fort compromís per les dues parts. El dia 28 s’aproven els nous estatuts que a banda de posar-se al dia en l’ordenament jurídic vigent, obra la porta a una més gran representació dels psicòlegs i psicòlogues, en l’àmbit del govern de la institució, al possibilitar una presència en la Junta amb veu i vot, tant de les Seccions com dels territoris, expectativa molt esperada. Amb aquesta iniciativa la Junta de Govern, que acaba el seu mandat aquest pròxim mes de juny, ha volgut aconseguir una completa representació democràtica de totes les parts que conformen l’organització col·legial, per afrontar junts un futur que no deixa de ser complicat i difícil però que compta amb la continuada demanda ciutadana dels nostres serveis en els més variats escenaris, en els que tenim l'obligació de donar una resposta tant ferma com rigorosa i eficaç.

Entenem que amb l’objectiu anterior i d’altres, hem assolit també una de les fites cabdals del nostre programa de govern; ens referim a la nombrosa aproximació dels col·legiats i col·legiades al col·legi, proximitat que suposa un canvi en l'habitual percepció de la institució, en línia amb el compromís, l’escolta, i l’esforç en ser eficaç, i sobre tot útil. Amb aquesta darrera editorial, voldríem animar a una participació nombrosa dels col·legiats i col·legiades en les eleccions vinents a Junta de Govern, que es convoquen aquest mes de maig i es porten a terme al juliol. Queda encara bastant per fer.

La Junta de Govern