Potser sí que estem canviant la percepció del temps. Diuen que l'hem d'aprofitar de la millor manera, que hem d'invertir en nosaltres mateixos. Hem d'estudiar, ens hem de formar, cal que aprofitem les oportunitats… Emprenedors competitius conciliadors amb la vida familiar com ideal. Més la xarxa que ens permet satisfer immediatament l'obligat rampell consumidor. Perdre el temps, matar el temps són expressions que van pel camí d'anar a parar al calaix de les rampoines. La pressa mana

Aspirem que els diners dels nostres impostos siguin ben administrats i anhelem solucions immediates pels nostres patiments. La demanda de tractaments breus i resolutius a les institucions públiques i a la consulta privada augmenta sigui pel cantó de la institució, sigui pel cantó del client.

Antonio Pérez Sánchez és psiquiatre i psicoanalista amb una llarga experiència editorial tant en treballs teòrics i pràctics sobre nens com sobre adults. Fa més de vint anys que la reflexió sobre el seu treball a la pública el va portar a publicar Elementos de psicoterapia breve psicoanalítica. Ara hi torna amb Psicoterapia breve psicoanalítica. Una experiencia de psicoanálisis aplicado llibre editat per Xoroi Edicions i on Pérez Sánchez explica de manera detallada i entenedora en quins casos convé aplicar la psicoteràpia breu i quines tècniques específiques permeten obtenir millors resultats: La focalització i el tractament del temps que quan van acompanyades de supervisions i intervencions apropiades per part del terapeuta permeten obtenir un grau de curació satisfactori i convincent.

En el primer capítol del llibre Pérez Sánchez contrasta les seves idees sobre psicoteràpia breu amb les Michel Balint i el seu cas Baker; segueix una descripció teòrica de les psicoteràpies breus amb una descripció detallada de la focalització, l'ús del temps, les finalitzacions i les intervencions terapèutiques segons l'experiència de l'autor i el seu equip amb un nombre prou ample de casos que són extensament descrits. Els motius de les interrupcions dels tractaments també són minuciosament detallats, fet que no és habitual en aquesta mena de llibres.

El resultat és un volum que cobreix tot el cicle d'una psicoteràpia: des de la derivació fins a l'alta passant per la supervisió. Els terapeutes i els alumnes de pràctiques que vulguin dedicar un temps a l'estudi de Psicoterapia breve psicoanalítica molt probablement trobaran una eina que donarà més agilitat amb criteri a les seves consultes amb aquesta obra que sense voler ser-ho es constitueix en una mena de vadecum complet sobre el tema.