Aquest acord, signat per Josep Vilajoana, degà del COPC i Xavier Grau, Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya, en representació de les institucions, s'emmarca en l'aposta de la Junta de Govern per unir sinergies amb altres entitats i per incrementar la seva vinculació.

El conveni té l'objectiu de ser el punt de sortida per col·laborar en l'organització d'activitats científiques dirigides tant a estudiants com a professionals. Aquesta iniciativa comporta l'assessorament recíproc, l'intercanvi de publicacions i la recerca d'altres materials d'investigació i suport a la docència. Ambdues parts promouen així la integració laboral indirecta de persones amb discapacitat, mitjançant la contractació de serveis o fomentant activitats.