Amb nombrosa assistència de col·legiats i col·legiades, el passat 22 de maig es va celebrar, a la sala d’actes del COPC, la 1a assemblea de la Secció de Psicologia Coaching.

Cal recordar que aquesta secció es va constituir com a tal el juliol de 2012, es va aprovar pel Consell Professional i la Junta de Govern, el 17 de setembre, i va ser ratificada en la Junta General Ordinària de Col·legiats i Col·legiades, el 17 de desembre del mateix any.

La secció va arrancar amb 100 membres (alguns d’ells adscrits també a d’altres seccions professionals del COPC), i a hores d’ara ja compta amb 300 i escaig.

L’assemblea va discórrer amb el següent ordre del dia:
 • Presentació línies estratègiques
 • Realitzacions
 • Projectes de futur
 • Grups de treball
 • Comptes 2013 i Pressupost 2014
 • Precs i preguntes
Entre les realitzacions dutes a terme en poc més de 18 mesos, cal destacar les següents:
 • Col·laboració activa en l’Acreditació professional en Psicologia Coaching (1a convocatòria): 180 sol·licituds/115 persones acreditades.
 • Formació generalista en Psicologia Coaching: 300 persones formades.
 • Cicle de Trobades de Psicologia Coaching 2012-2013: Grups de Supervisió i Pràctica Professional Compartida + Demostració de Psicologia Coaching en directe + Conferències d’interès.
 • Edició i publicació en WEB de la “Guía para la buena pràctica en Psicología Coaching”.
 • Presència en trobades i congressos nacionals i internacionals.
 • Entre els projectes que s’estan enfilant cal destacar, entre d’altres:
 • Acreditació professional en Psicologia Coaching (2a convocatòria).
 • Formació especialitzada en Psicologia Coaching (clúster de tallers avançats).
 • Cicle de Trobades de Psicologia Coaching 2014-2015.
 • Manual de Psicologia Coaching.
 • Premis per articles d’investigació en Psicologia Coaching.
Tot això amb una la missió:

Promoure i cooperar en la construcció de la nova identitat professional i en el reconeixement social de la Psicologia Coaching, en tots els àmbits d’intervenció.

Amb un doble objectiu:
 • Buscar el lideratge de la Psicologia en la intervenció de Coaching, contribuint a l’organització i desenvolupament de la disciplina, així com al foment de l’excel·lència i les bones pràctiques.
 • Potenciar el prestigi professional del Psicòleg/òloga Coach, evidenciant i reforçant el valor afegit diferencial que pot aportar a la praxi, en els diversos àmbits d’intervenció.
I com a representació d’un col·lectiu compromès que, a hores d’ara, es projecta i participa en 9 grups/línies de treball, amb un total de 70 membres, desenvolupant de manera proactiva actuacions que esdevindran i es conformaran en noves propostes.

L’assemblea va comptar, en el seu tram final, amb la participació de les persones assistents, obrint un ric espai de debat i diàleg, i per acabar, un refrigeri compartit.


Equip Redactor
Secció de Psicologia Coaching