D'editors, que són aquests senyors que fan la primera tria dels llibres que llegirem, el país n'ha tingut molts de primera línia europea: Cruzet, Verges, Barral... Potser en Jaume Vallcorba ha sigut dels més complets perquè l'interessaven totes les parts del procés editorial: Descobrir autors als quals acompanyava: Pàmies, Ibarz, Serés...; reeditar-los i trobar una nova manera de llegir-los: Chesterton, Zweig; posar-nos al dia de literatures aquí mal conegudes, les centreeuropees especialment; triar els traductors; decidir la tipografia, les portades, el tipus de paper... I finalment vendre el producte sempre elegant, exquisit.

Jaume Vallcorba a més escrivia. Filòleg, el seu estudi sobre la història i l'ús dels verbs ser i estar, que completa les notes de Gabriel Ferrater, és excel·lent. El seu últim llibre conegut: sobre l'amor entre els trobadors i Dant és una miniatura d'equilibris gòtics.
Marek Bienczyk (Polonia, 1956) és un d'aquests autors centreeuropeus d’interessos diversos: filosofia, bogeria, política, enologia (Si, enologia, el senyor Bienczyk quan no escriu sobre Aristòtil s'entreté publicant guies de vins) i marcat pels camps d'extermini. El mal. El Acantilado ja havia publicat El Manicomio, la vida al principal manicomi de Polònia durant la guerra mundial i ara ens ofereix Melancolia, De los que la dicha perdieron y no la hallarán más.
El punt de partida de Melancolía és doble: La clàssica i ciceroniana Anatomia de la melancolia de Burton i el Baudelaire, cronista de la transformació de la ciutat a Le cigne: Paris change mais rient dans ma mélancolie n'a bougé... Vivim una època tendent a la melancolia o més aviat l'excés d'objectes obtura la reflexió? Valery o Baudrillard, en definitiva.

Bienczyk desplega els arguments del debat però no el clou. Acaba el llibre amb un inesperat i deliciós comentari sobre un vi de Pomerol, el Château Tropchaud l'Eglise (25 euros la botella). Descobrir la relació entre un Pomerol, un Bordeus per simplificar, i la melancolia per si sols ja mereix la lectura de Melancolia.

Més que els psicòlegs, els interessats en l'ànima humana hem de reconèixer que el desig de Jaume Vallcorba ens ha dotat d’eines per entendre els humans.

Magne Fdez-Marban