Jordi Collell i Carme Escudé són psicòlegs i masters en psicopatologia infanto-juvenil per la UAB. Treballen en EAPs de Girona i fa anys que es preocupen pels temes d'assetjament escolar. Fruit de la seva obra de divulgació contra l'assetjament és el premi CMBS concedit per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2005.

Jordi Collell i Carme Escudé han escrit la part diguem-ne teòrica de Prevención del acoso escolar con educación emocional. Ells ens expliquen com detectar, com prevenir i com intervenir quan ens trobem en situacions d'assetjament als col·legis. Amb d'altres col·laboradors han creat un qüestionari per avaluar possibles situacions d'intimidació a classe. Rafael Bisquerra que és catedràtic a l'UB i apareix com a coordinador del llibre, ha escrit junt amb Núria Pérez-Escoda el capítol titulat Educación emocional para la prevención.

Potser la part més original del llibre consisteix en l'obra de teatre Postdata, de només vint-i-cinc minuts, escrita pels germans Carlos i Pablo Colau i pensada perquè els alumnes la representin. Collell i Escudé han preparat un bon grapat d´exercicis i activitats per orientar els professors.

El conjunt és un llibre útil i pràctic per a les persones que d'una manera o l'altra treballen en contacte amb els centres d'ensenyament.