Àfrica Macías és psicòloga sanitària especialitzada en duel i pèrdues, emergències i catàstrofes i intervenció social; formadora, dinamitzadora de grups, facilitadora i coach. Membre del Grup de Treball de Dol i Pèrdues del COPC que organitza la IV Jornada de Dol i Pèrdues, que es celebraran el proper dia 7 de novembre al Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.

1. Quin paper té el psicòleg en situacions d'emergència? Quina diferència hi ha entre aquest paper i el de la teràpia de duel?

En situacions d'emergència i catàstrofes, que poden anar des d'un accident aeri o de tràfic, un fenomen natural destructiu, un suïcidi o trobar a algú mort, el psicòleg intervé amb els familiars de les víctimes aplicant els primers auxilis psicològics. La seva funció és avaluar les necessitats del moment, intervenir aplicant els primers auxilis i prevenir trastorns traumàtics posteriors mitjançant aquesta intervenció i amb pautes de psicoeducación. Considerarà també la possibilitat d'una connexió de les persones ateses amb la xarxes de salut pública i sociofamiliar per continuar amb l'elaboració del trauma. El psicòleg especialitzat en duel sol intervenir en etapes posteriors a l'esdeveniment, a partir habitualment de les 3 setmanes o el mes posterior als fets. En aquests casos ja ha passat el moment crític, la simptomatologia ja no és tan aguda, es pot iniciar el procés de duel. En alguns casos bastarà un acompanyament temporal, en uns altres el tractament és més profund i requereix major elaboració.

2. Què pot aportar la teràpia de duel en la nostra situació social i cultural actual? Com actua el psicòleg en els diferents contextos socioculturals que se'ns presenten?

La situació actual requereix en múltiples ocasions l'acompanyament per a la superació de moments difícils, el context de crisi porta a moltes persones a sofrir duels que no sempre són reconeguts com a tals i justament per això l'ajuda es fa més necessària. Podem veure com se succeeixen canvis vitals importants per pèrdua d'ocupació, desnonaments, canvis obligats de residència, pèrdua d'estatus econòmic… en algunes ocasions un o més d'aquests factors que no han pogut ser elaborats o superats comportarà problemes afegits, com la pèrdua de salut i qualitat de vida o ruptures de relacions conjugals. La nostra funció en aquests casos és l'acompanyament per ajudar al benestar i superar els moments difícils. No podem solucionar el problema que acuita a la persona, però podem ajudar-li a afrontar la situació d'estrès que està vivint.
Respecte a la segona pregunta, en el meu treball tinc sempre en compte la realitat que m'ofereix la persona des del seu punt de vista, per tant, part sempre del seu enfocament, dels seus esquemes, per ajudar-li. Per exemple, sempre acceptaré i tindré en compte les seves creences religioses o altres idees i les incorporaré a la teràpia. Això em permetrà no només augmentar l'aliança terapèutica, sinó que també augmentarà el nivell de millora del pacient.

3. Com a membre del GT Dol i Pèrdues, organitzador de la IV Jornada de Dol i Pèrdues, pots donar-nos una idea de quin és el format d'aquesta Jornada? Què podem trobar en ella?

Aquest any hem volgut que la Jornada sigui eminentment pràctica i participativa. Per això durant el matí tindrem tres ponències amb les quals s'aporta la part teòrica i filosòfica, i durant la tarda s'engegaran cinc tallers simultanis a triar entre temàtiques variades sobre duel, tots ells dirigits per persones expertes en el tema a tractar.

Comptem, per exemple, amb la participació de Froma Walsh, que ve per primera vegada a Espanya, i que ens oferirà una ponència i un taller basats en les relacions familiars i els duels complicats.

4. Quin és la teva proposta en el taller que ofereixes en aquesta IV Jornada de Dol i Pèrdues?

En el meu taller, introduiré el paper del psicòleg en contextos d'emergències. Per a això prepararé una situació pràctica basada en un cas real d'emergència. Els assistents, que participaran de forma interactiva en el taller, podran comprovar com es coordinen a nivell logístic tots els intervinents en situacions d'emergències, quines funcions té el psicòleg dins de l'equip psicosocial, o com s'enllaça, si és necessari, amb la posterior actuació per a l'elaboració del duel, entre altres coses.

Entrevista realitzada por Pietat Rovira Niso
Col. 18963 Membre del GT de Dol i Pèrdues del COPC
Octubre 2014