Els que han estudiat el dolor, el dolor físic, s'entén, diuen que en pateix un terç de la població. I els economistes asseguren que entre hores de treball perdudes i tractaments suposa una despesa del 2,5% del PIB espanyol. Un tema que convé estudiar, doncs.
Marta Redondo va llicenciar-se a la Complutense de Madrid amb una tesi doctoral titulada Emocionalidad negativa, dolor y discapacidad en pacientes con artritis. Leticia León, també psicòloga, investiga els malalts de reumatologia a l'Hospital San Carlos de Madrid i dóna classes a la Universitat privada Camilo José Cela. Redondo i León han aplegat els seus coneixements en un llibre força didàctic anomenat El dolor.

Les autores fan un breu recorregut històric per les diferents concepcions del dolor i una vegada constatada que la percepció de la sensació de dolor varia segons els individus i les cultures ens expliquen els factors psicològics que hi intervenen, des de l'estat d'ànim fins al que anomenen neuroticisme. Un entreacte per explicar les maneres de mesurar el dolor dóna pas a una descripció detallada de les diferents tècniques que proven de tractar-lo: el control de les emocions, la reducció de la tensió muscular, la hipnosi, les tècniques conductuals... per posar fi a les conseqüències sobre la vida familiar i social i unes pràctiques informacions sobre les postures sexuals més recomanables segons la part del cos adolorida. Completen el volum uns annexes molt útils amb models d'entrevistes, recomanacions per respirar millor o pràctiques d'hipnosi.

El dolor té un aire modest, com intranscendent. El lector descobrirà un text consistent, ben lligat i amb unes il·lustracions que combinen amb la narració. La bibliografia, part d'ella comentada, inclou els llibres fonamentals sobre el tema. En definitiva, Redondo i León han creat un llibre rodó.