La Guia de bones pràctiques per l'avaluació psicològica forense i la pràctica pericial, creada pel Grup de treball d'investigació en psicologia judicial i forense de la Secció de Psicologia Jurídica, es va presentar el passat 24 de novembre a la sala d'actes del COPC.

El grup de treball està creat per 11 persones, i va néixer per la necessitat de donar resposta a les sol-licituds d'informació en aquest àmbit. Durant l'acte també es va repartir un document amb recomanacions per fer una guia de parentalitat.

Asunción Molina, Presidenta de la Secció de la Psicologia Jurídica va ser l'encarregada de presentar l'acte. Pilar Guerra, membre del Grup de Treball va presentar la guia breument.

A la guia es parla de les diferències entre psicòleg perit i psicòleg testimoni a més de mostrar les àrees d'intervenció de la psicologia forense. El psicòleg perit o forense ha de ser imparcial, no ha d'implicar-se emocionalment, ja que les dades que ha d'aportar han de ser molt objectives. En canvi, en el cas del psicòleg testimoni té més coneixement emocional perquè ha treballat amb les parts.

Les àrees d'intervenció en les quals es treballa, són bàsicament el dret de família, dret civil, dret penal, dret laboral i de contenciós administratiu. Dins de la guia també es donen pinzellades de com ha de ser el procés d'avaluació pericial psicològica. S'ha de fer un estudi de la documentació presentada, entrevistes amb les persones implicades, proves objectives com tests, etc. i també contemplar les proves complementàries efectuades per altres facultatius. Un cop fetes les proves pertinents s'ha de confeccionar l'informe pericial amb l'anàlisi d'aquestes dades i les conclusions obtingudes.

Un altre aspecte que contempla la guia és l'ètica i deontologia en l'àmbit forense, les competències, la imparcialitat i el secret professional.

En definitiva una guia que ha de servir com a base per tal de realitzar la feina de psicòleg forense de la manera més acurada possible sense evitant al màxim les denúncies i seguint el codi deontològic, recentment modificat.

Podeu descarregar-vos la Guia de bones pràctiques per l'avaluació psicològica forense i la pràctica pericial al web del COPC.