El passat 20 de novembre es va celebrar al COPC, la 3a edició dels Premis Barraquer i Bordas que atorga la Societat Catalana de Neuropsicologia.

El primer premi va ser atorgat a Eva M. Palacios, per la seva tesi titulada "Structural and functional connectivity alterations and their relationship with cognitive impairment in traumatic brain injury". L'objectiu d'aquesta investigació ha estat identificar les alteracions estructurals I funcionals de la connectivitat cerebral en pacients amb lesió traumàtica difusa I relacionar-les amb els dèficits cognitius que presenten mitjançant l'avaluació neuropsicològica i les tècniques de neuroimatge.

Pel que fa a l'accèssit, aquest es va atorgar a Rosalia Dacosta Aguayo pel seu projecte titulat "Functional, structural and metabolic remodeling related to cognitive recovery in ischemic stroke patients". La seva tesi estudia els canvis plàstics que tenen lloc després d'un ictus i, en particular, el paper de l'hemisferi contralesional en la recuperació cognitiva després d'un ictus, des d'un punt de vista funcional, estructural i metabòlic.